Surviving Autocracy: wat komt er na Trumps autocratische poging?

In dit artikel beschreef ik hoe ons nabije omgeving sterk onder invloed staat van de bredere maatschappelijke context. Daarom is het belangrijk om kritisch te kijken naar deze maatschappelijke contexten. Ik noemde de Verenigde Staten als een land waarin in de afgelopen decennia sprake is geweest van ernstige sociale regressie. Deze is onder het presidentschap van Donald Trump in een versnelling gekomen. In een nieuw boek, Surviving Autocracy, legt journalist en auteur Masha Gessen hoe Trump bezig is met een poging de VS te veranderen in een autocratie en hierin tot nu toe succesvol lijkt.

Trainingen Progressiegericht Werken

De transformatie van de VS

Gessen laat in het boek zien hoe Trump sinds zijn aantreden belangrijke onderdelen van de democratische rechtstaat heeft ondermijnd: de media, de rechtsspraak, het congres, culturele waarden en normen en taal zelf en hoe al deze veranderingen in toenemende mate genormaliseerd zijn geraakt. Ze stelt dat de sleutel tot herstel niet ligt een poging om terug te keren naar normaliteit maar in een focus op het heruitvinden van de instituties van de democratische rechtstaat en op sociale progressie voor allen.

Trump was duidelijk vanaf het begin

Ik heb mij vanaf het begin van Trumps campagne zorgen gemaakt over zijn bedoelingen. In mijn ogen gaf hij vanaf het begin af aan duidelijke signalen of over zijn intentie om van de VS een dictatuur te maken. Hier en hier kun je lezen wat ik daar toen over schreef. Inmiddels lijkt het erop dat velen beginnen te zien, onder andere door Trumps inzet van het leger om overwegend vreedzame demonstraties neer te slaan, dat Trump maar één duidelijke ambitie heeft: absolute macht voor zichzelf.

Meer lezen

Via deze link kun je een aantal citaten uit het boek lezen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (0)