De grondleggers van de zelfdeterminatietheorie, Richard Ryan en Ed Deci hebben een nieuw boek gepubliceerd: Self-Determination Theory. Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. Dit 756 pagina’s tellende boek beschrijft de theorie, het onderzoek en de praktische toepassingen van de zelfdeterminatietheorie, één van de diepste, beste onderbouwde en praktisch toepasbare kennisbouwwerken in de psychologie.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Het standaardwerk over de zelfdeterminatietheorie door de grondleggers

Het boek gaat in op de geschiedenis en theoretische achtergronden van de zelfdeterminatietheorie. Vervolgens behandelt het boek uitgebreid elk van de zes minitheorieën die deel uitmaken van de overkoepelende theorie. Vervolgens beschrijft het boek toepassingen van de theorie in uiteenlopende contexten zoals opvoeding, onderwijs, psychotherapie, sport en werk. De laatste hoofdstukken bespreken de implicaties van de zelfdeterminatietheorie voor macro-onderwerpen zoals cultuur, politiek, religie en economie.

Vanaf nu kan dit boek gezien worden als het standaardwerk over de zelfdeterminatietheorie.

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (10)
  • Bruikbaar (4)