Breintraining werkt maar er zijn nog weinig goede aanbieders

Al geruime tijd is er discussie over de vraag of neuroplasticiteit, het vermogen van het brein om zich te blijven ontwikkelen, niet grotendeels een hype is. In dit artikel besprak ik een aantal van de kritiekpunten. Van veel van de sceptische opmerkingen over neuroplasticiteit ben ik niet onder de indruk. Neuroplasticiteit bestaat en de kennis erover is volop in ontwikkeling. In dit artikel besprak ik vijf manieren om gebruik te maken van neuroplasticiteit om zo je brein scherp te maken en houden. Als één van die vijf manieren noemde ik het doen van serieuze hersenoefeningen. Hierbij moet je denken aan een soort computerspel dat je lastige puzzeltjes en probleempjes voorlegt. Ik schreef: “Goede breinoefeningen zijn heel specifiek ontworpen en goed onderzocht op hun effect.” Als voorbeeld van een aanbieder van zulke goede hersenoefeningen noemde ik BrainHQ.

Trainingen Progressiegericht Werken

Onderzoek naar de effectiviteit van breintraining

Recent werd er veel gesproken over de vraag of je de ontwikkeling van hersenen kunt stimuleren via breintraining-software. Er verschenen veel persberichten met als strekking: breintraining werkt niet. Maar deze conclusie lijkt te simpel. In recent onafhankelijk onderzoek van Shah et al. (2017) werden 18 commercieel aangeboden breintraining programma’s systematische beoordeeld op hun effectiviteit. Van de 18 bedrijven achter deze programma’s bleken er 11 geen empirisch bewijs voor de effectiviteit van hun programma’s te leveren. De 7 resterende bedrijven deze dat wel en er werden 26 onderzoeken relevante studies aangetroffen en geëvalueerd (lees meer).

Er bestaat goede breintrainingssoftware

De meeste en de beste van deze studies waren afkomstig van Posit Science, het bedrijf achter BrainHQ. De belangrijkste persoon achter BrainHQ is Michael Merzenich, één van de belangrijkste pioniers op het gebied van neuroplasticiteit. Dit onderzoek laat zien dat effectieve breintraining wel degelijk bestaat. Het is niet zo dat het bewijs voor de effectiviteit van breintraining wisselend tot slecht is. In plaats daarvan kun je zeggen dat er veel slecht aanbod is dat niet steunt op goed wetenschappelijk onderzoek. Het is dus niet zo dat ieder willekeurig breintrainingsprogrammaatje dat je hier of daar tegenkomt, werkt. Het is wel zo dat er kwalitatief goede breintrainingsprogramma’s bestaan die wel degelijk werken.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (8)
  • Bruikbaar (2)