Mindset-interventies door oud-studenten

Mindset-interventies kunnen studenten helpen om hun overtuigingen over henzelf en hun ervaringen in hun studie te veranderen. Ze kunnen studenten helpen een leermindset te ontwikkelen waardoor ze geloven dat ze succesvol kunnen worden, erbij horen en dat het onderwijs relevant voor hen is. Tot nu toe waren mindset-interventies in onderzoeken niet toegespitst op de context van een specifieke studie (bijvoorbeeld biologie).  Daarnaast werden de interventies meestal ontworpen en aangereikt door psychologen. In een nieuw onderzoek (Hecht et al., 2022) werd een aanpak gebruikt van aangepaste “peer-modeled” mindset-interventies.

Trainingen Progressiegericht Werken

Mindset-interventies door oud-studenten

Peer-modeled mindset-interventies zijn interventies door oud-studenten die bestonden uit video’s met interviewfragmenten met hen. Hierin vertelden deze oud-studenten over de veranderingen in hun denken over de uitdagingen en tegenslagen die zij waren tegengekomen in hun studie (biologie) en in hun veranderde studie-aanpak.

Inhoud van de videofragmenten

Om de video’s te maken benaderden de onderzoekers studenten van diverse achtergronden (w.b. gender en etniciteit) die aanvankelijk geworsteld hadden in hun studie en die het later alsnog heel goed gingen doen. Via een gestructureerd proces (zie hier) werden vervolgens de interviewfragmenten ontwikkeld. de interviewfragmenten hadden betrekking op 3 onderwerpen: 1) de overgang van de middelbare school naar de universiteit, 2) de worstelingen halverwege het studiejaar, 3) het studiejaar succesvol afronden (de linkjes bevatten de video’s).

Onderzoek

De onderzoekers testten deze interventie in een gerandomiseerde, gecontroleerde studie (N = 917). Een deel van de aan het onderzoek deelnemende eerstejaars biologiestudenten bekeek de speciaal ontwikkelde fragmenten met mindsetinterventies. Een ander deel bekeek videofragmenten met dezelfde oud-studenten waarin deze praatten over de inhoud van de vakken.

Betere attributies

De interventie was succesvol. De interventie veranderde de attributies van studenten van hun worstelingen. Eerst interpreteerden zij hun worstelingen als een gebrek aan potentieel (een capaciteitenattributie), na de interventie  als de noodzaak om een betere studie-aanpak te ontwikkelen (een inspanningsattributie). (Lees meer over een dergelijke attributieverandering).

Betere studie-aanpak

De interventie verbeterde ook de studie-aanpak en het gevoel erbij te horen en had veelbelovende effecten op de prestaties en volharding bij biologie. Deze effecten waren het sterkst bij studenten met een afkomst uit etnische minderheidsgroepen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (2)