Progressiegericht woordenboek


 Leermindset:

De overtuigingen en percepties over leren van leerlingen. Deze spelen een belangrijke rol in de hun motivatie en leerprestaties. Dit geldt in het bijzonder voor leerlingen uit traditioneel achtergestelde milieus. De leermindset bestaat uit vier soorten overtuigingen: 1) de groeimindset, 2) een gevoel van doel en relevantie, 3) het gevoel erbij te horen, 4) de perceptie van groeimindset van de docent.


Klik hier of hier om meer te lezen over Leermindset

► Verwante begrippen: Groeimindset, Social belonging interventies, Inclusieve verwachtingen, Brede achting
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Authority bias, Schijnwaarheidseffect, Autonomie-ontwerp, Progressiegericht sturen, Voorbereidingsfase


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.