Intellectuele bescheidenheid en het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden

Wat is relatie tussen intellectuele bescheidenheid en het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden? Onderzoek van Porter, et al. (2020) geeft hier inzicht in.

Sociale voordelen van intellectuele bescheidenheid

Intellectuele bescheidenheid is een aspect van wijs redeneren. Het is het onderkennen van de grenzen aan je eigen kennis en het waarderen van de kennis van anderen. Intellectuele bescheidenheid is zowel het jezelf bewust zijn van je eigen grenzen en het waarderen van de kennis van anderen als het publiek uiten van deze twee dingen. Intellectuele bescheidenheid werkt vooral goed in complexe en veranderlijke situaties waarin mensen verschillende belangen en perspectieven kunnen hebben. Intellectuele bescheidenheid schept in die situaties bij jezelf de openheid om te zien dat jouw kijk op de situatie niet zaligmakend is. Het maakt het gemakkelijker om geïnteresseerd te zijn in en ruimte te bieden voor het perspectief van anderen. Voor die anderen is het daarom begrijpelijkerwijs prettig wanneer jij je intellectueel bescheiden opstelt. Intellectuele bescheidenheid kan positief sociaal effect hebben. Het speelt een belangrijke rol in het overbruggen van tegenstellingen en komen tot compromissen.

Voordeel in kennisverwerving

Nieuw onderzoek van Porter et al. (2020) laat zien dat intellectuele bescheidenheid ook een positief effect heeft op het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. Zij onderzochten de relatie tussen intellectuele bescheidenheid en masterygedrag, gedragingen gericht op het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden. Voorbeelden van masterygedrag zijn het leveren van inspanning, het volhouden bij tegenslag en het opzoeken van uitdagingen. Dit soort masterygedrag hebben te maken met een effectieve zelfbeheersing en dragen bij aan een betere probleemoplossing, leren en schoolprestaties.

De onderzoekers verwachtten dat intellectuele bescheidenheid bijdragen aan masterygedrag omdat intellectuele bescheiden individuen graag goed geïnformeerd zijn en accuraat willen handelen, letten op de tekortkomingen in hun eigen kennis en nieuwsgierig en gemotiveerd zijn om te leren.

Meer intellectuele bescheidenheid: meer masterygedrag

Zij voerden vrij onderzoeken (N = 1074) uit om deze verwachting te toetsen. In studie 1 investeerden degenen die hoger waren in intellectuele bescheidenheid meer moeite om te leren over een onderwerp dat ze aanvankelijk niet onder de knie hadden. In studies 2 en 3 hadden middelbare scholieren met meer intellectuele bescheidenheid hogere masteryreacties en hoger door leraren gerapporteerd masterygedrag. In studie 4 hadden intellectueel bescheiden middelbare scholieren meer masterygedrag bij een prestatietaak. In studie 5 investeerden deelnemers die aangemoedigd waren om intellectueel bescheidener te zijn, meer moeite om te leren over een onderwerp dat ze aanvankelijk niet onder de knie hadden. Studie 6, een meta-analyse, liet zien dat de totale effectgrootte in alle onderzoeken 0,17 was, rekening houdend met de groeimindset en het geslacht, wat suggereert dat intellectuele nederigheid het streven naar meesterschap stimuleert.

Discussie

Het onderzoek naar dit onderwerp is nog pril. Toekomstig onderzoek zou meer kunnen focussen op de relatie tussen intellectuele bescheidenheid en concepten als de groeimindset en het Dunning-Kruger effect. Het huidige onderzoek werpt de interessante aanwijzing op dat het aanmoedigen tot intellectuele bescheiden naast sociale voordelen ook voordelen kan hebben op het vlak van leren en presteren.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)