8 Autonomie-ondersteunende praktijken voor het opvoeden van peuters

Autonomie-ondersteuning is nuttig in vele contexten zoals leidinggeven, lesgeven en opvoeden. Onderzoek biedt aanwijzingen dat autonomie-ondersteuning door ouders er aan bijdraagt dat kinderen goed functioneren, zich goed ontwikkelen en zich goed voelen. Een onderzoek van Andreadakis et al. (2019) onderzoekt hoe ouders autonomie-ondersteuning kunnen bieden aan peuters in situaties waarin peuters dingen moeten doen die belangrijk zijn maar niet interessant voor hen, zoals opruimen, in bad gaan, handen wassen, etc. [um_loggedin show_lock=yes lock_text=”

De rest van dit artikel is alleen toegankelijk voor geregistreerde leden. U kunt zich gratis registreren en hebt dan toegang tot alle artikelen. Mocht u al een account hebben aangemaakt, gebruik dan deze link om in te loggen.

″]

Hoe laat je peuters belangrijke maar oninteressante activiteiten uitvoeren?

De onderzoekers lieten ouders (N = 182) beschrijven welke praktijken ze gebruiken wanneer ze hun peuters vroegen om belangrijke maar oninteressante activiteiten uit te voeren. Ouders beoordeelden 26 potentieel autonomie-ondersteunende praktijken, samen met een bekende schaal die meet in hoeverre zij een positieve houding hebben tegenover autonomieondersteuning.

8 Autonomie-ondersteunende praktijken

Via correlationele analyses en factoranalyses werden 8 autonomie-ondersteunende praktijken voor het opvoeden van peuters geïdentificeerd. De eerste vier praktijken hebben betrekking op empathie, de laatste vier op overig aspecten van autonomie-ondersteuning.

  1. Hoor je peuter als hij / zij protesteert (d.w.z. luister naar wat hij / zij te zeggen heeft)
  2. Laat je peuter zien dat u begrijpt dat hij / zij geïrriteerd is door je verzoek
  3. Houd rekening met de wensen van je peuter wanneer je je verzoek indient
  4. Erken de gevoelens van je peuter met een geluid en / of door het gevoel een naam te geven
  5. Leg de reden(en) achter je verzoek uit (d.w.z. zeg waarom het belangrijk is om het te doen) door een korte uitleg te geven
  6. Als je peuter vraagt waarom hij / zij het moet doen, leg dan uit waarom het belangrijk is
  7. Beschrijf het probleem (bijv. Het is moeilijk om met al dit speelgoed op de grond rond te lopen)
  8. Laat je peuter zien wat je wilt dat hij / zij doet door het zelf ook te doen (zet bijvoorbeeld je eigen hoed op; was je handen met hem / haar)

[/um_loggedin]

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (4)
  • Interessant (2)