Psychologische basisbehoeften en subjectief welzijn

Om te bepalen hoe goed het gaat in een land is het belangrijk om te kijken naar objectieve factoren en materiële voorzieningen. Voorbeelden zijn: hoe zit het met de toegang tot de gezondheidszorg, tot onderwijs, tot schoon water, enzovoorts. Hier kun je meer lezen over dit soort onderzoek. In aanvulling op dit soort onderzoek is het ook waardevol om te kijken naar psychologische factoren. In hoeverre spelen die een rol in hoe goed het met mensen gaat en hoe goed zij zich voelen? De rol van psychologische factoren blijkt aanzienlijk. Recent onderzochten enkele onderzoekers de relatie tussen psychologische basisbehoeften en subjectief welzijn in Europese landen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Hoe goed voorspelt de bevrediging van psychologische basisbehoeften subjectief welzijn?

Martela et al. (2022) analyseerden data uit de European Social Survey over 27 Europese landen (n = 48.550). Ze bekeken de relaties tussen vier sets van variabelen:

  1. Demografische factoren: leeftijd, gender, religiositeit
  2. Psychologische basisbehoeften: de behoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid
  3. Socio-economische positie: inkomen en subjectieve beleving van de eigen plaats in de maatschappij
  4. Indicatoren van welzijn: geluk, levenstevredenheid, betekenis, symptomen van depressie

Niets voorspelt beter hoe goed mensen zich voelen

De onderzoekers vroegen zich af hoe de relaties waren tussen demografische factoren, psychologische basisbehoeften en socio-economische positie enerzijds en indicatoren van welzijn anderzijds. De onderstaande tabel toont de relaties die zij vonden in hun onderzoek.

 

PredictorenGelukTevredenheidBetekenisDepressie
Leeftijd−.016.023.026.004
Gender−.007.016.028.050
Religiositeit−.014.016.046.116
Plaats in maatschappij.008.128.069.005
Inkomen.023.068.026−.046
Behoeftenbevrediging.859.420.466−.682

In deze tabel staan gestandaardiseerde β-coëfficiënten

De tabel laat zien dat het effect van psychologische basisbehoeftenbevrediging sterk positief was op geluk, tevredenheid en betekenis en sterk negatief op  depressie. Het effect van plaats in de samenleving en huishoudinkomen was positief en significant maar vrij beperkt. Leeftijd en geslacht hadden ook significante maar kleine effectgroottes.

Het effect van religiositeit op levenstevredenheid en geluk was marginaal, maar het hing niet alleen samen met een iets hogere zingeving (.046) maar ook met een hoger gevoel van depressieve symptomen (.116). De relatie tussen de bevrediging van de psychologische basisbehoeften en welzijn bleef ook bestaan nadat gecontroleerd was voor de invloed van sociaal-economische status en diverse demografische factoren.

Resultaten in afzonderlijke landen

De onderzoekers keken vervolgens naar de resultaten in de 27 afzonderlijke Europese landen. Het resultaat: in alle landen hing psychologische basisbehoeften-bevrediging sterker samen met geluk, levenstevredenheid, betekenis en het ontbreken van depressieve symptomen dan sociaaleconomische status en demografische factoren.

Basisbehoeften mediëren de relatie tussen sociaal economische status en subjectief welzijn

Tevens ontdekten de onderzoekers dat de relatie tussen sociaal-economische status en subjectief welzijn voor een groot deel verklaard door de vervulling van de psychologische basisbehoeften. Bevrediging van basisbehoeften medieerden in belangrijke mate en soms volledig de effecten van de sociaaleconomische positie op het welzijn.

Discussie

De psychologische component speelt nooit de enige maar altijd een belangrijke rol in hoe we functioneren en hoe we ons voelen. Het onderzoek van Martela et al. illustreert dit. De resultaten van dit onderzoek gaan over Europa en afzonderlijke Europese landen. Maar ik durf te wedden dat ze breder van toepassing zijn. Ook in andere landen verwacht ik vergelijkbare relaties tussen psychologische basisbehoeften en subjectief welzijn. Een ook in bedrijven, overheidsinstellingen, scholen en gezinnen verwacht ik dergelijke relaties.

We doen er goed aan om onze omgevingen zo in te richten dat de psychologische basisbehoeften van de mensen die erin functioneren bevredigd worden.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (1)