Progressiegericht woordenboek


 Subjectief welzijn:

Zelfgerapporteerd welzijn, meestal via een vragenlijst. Psycholoog Ed Diener, bedenker van de term, schreef ooit hij deze term gekozen had omdat hij wetenschappelijker klonk dan de term 'geluk'.


Klik hier of hier om meer te lezen over Subjectief welzijn

► Verwante begrippen: Geluk, Eudemonisch welbevinden, Hedonisch welbevinden, Geluk als culturele norm, Betekenis in het leven
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Mindsetdagboek, Beroep op traditie, Zelfversterkend effect, Onvrijwllige cliënten, Illusie van begrip


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.