Progressiegericht woordenboek


 Geluk:

Subjectief welbevinden. Geluk wordt nogal eens gezien als een belangrijk levensdoel en in Westerse samenlevingen is het een culturele norm. Het lijkt echter wijs te zijn geluk niet een te centrale plaats in het leven te geven.


Klik hier of hier om meer te lezen over Geluk

► Verwante begrippen: Eudemonisch welbevinden, Hedonisch welbevinden, Geluk als culturele norm, Betekenis in het leven, Hedonische adaptatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Mindset-microculturen, Dubbelzinnigheid van 'waarom', Sentientisme, Flow, Groepszelfevaluatie


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.