Progressiegericht woordenboek


 Schijnwaarheidseffect:

(Illusory truth effect) Het verschijnsel dat mensen beweringen die ze eerder hebben gehoord vaker geloven dan nieuwe beweringen, ongeacht of deze herhaalde beweringen waar zijn. Een verklaring voor dit effect is dat we in het algemeen beweringen die we gemakkelijker kunnen verwerken en begrijpen, eerder geloven. Herhaling leidt dus tot een groter verwerkingsgemak wat leidt tot het eerder geloven van beweringen, ongeacht of ze waar of onwaar zijn.


Klik hier om meer te lezen over Schijnwaarheidseffect

► Verwante begrippen: Belief bias, Epistemische rationaliteit, Backfire effect, Misinformatie, Doxastische openheid, Intellectuele nederigheid
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Vicieuze Cirkel van Mindset en Psychologische Stress, Chaotische motivatiestijl, Agentische betrokkenheid, Zeggen-is-geloven effect, Statische culturele mindset


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.