Progressiegericht woordenboek


 Rationale:

Een betekenisvolle reden voor wat je van anderen verwacht. Een betekenisvolle reden voor je verwachting is een duidelijke reden voor waarom het nodig is dat de andere persoon gaat doen wat er gevraagd wordt. Deze reden is functioneel en concreet. Hierdoor snapt de persoon wat er beter gaat als hij aan de verwachting gaat voldoen. Het helpt de persoon om te begrijpen wat de relatie tussen zijn gedrag is en belangrijke processen in de organisatie. Wanneer de persoon dit beter begint te begrijpen kan hij het doel internaliseren. Met andere woorden: hij kan er zelf achter gaan staan om het doel te gaan bereiken.


Klik hier om meer te lezen over Rationale

► Verwante begrippen: Progressiegericht sturen, Autonomie-ondersteuning, Internalisatie, Progressiegericht nee-zeggen
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Soorten overtuigingen, Neuroplasticiteit, Emotiedoelen, Heuvelmindset, Proportionaliteitsbias


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.