Social Progress Index 2022: Sociale Progressie Vertraagt

De Social Progress Index (SPI) van 2022 is verschenen. De 2022 Social Progress Index® gebruikt 12 componenten en 60 indicatoren om de sociale prestaties van 169 landen volledig te meten en van nog eens 27 landen gedeeltelijk te meten. De index helpt ons te begrijpen hoe mensen over de hele wereld leven, wie achterblijft en hoe we de vooruitgang kunnen versnellen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Resultaten voor Nederland

De onderstaande figuur toont welke indicatoren zijn gemeten in de SPI en laat de resultaten voor Nederland zien. Terwijl Nederland wat betreft GDP op de 10e plaats in de wereld staat, staat het op de 7e plaats wat betreft sociale progressie.

Resultaten voor de wereld

Hieronder staan samengevat enkele overige resultaten die genoemd worden in het verslag. Deze briefing richt zich op enkele van de overkoepelende bevindingen die we hieruit hebben gehaald jaarindex en bevat vier hoofdbevindingen:

  1. De wereld loopt het risico van een sociale vooruitgangsrecessie in 2023. Over het algemeen is de wereld verbeterd, maar vorig jaar slechts met 0,37 punten, terwijl 52 landen (31%) een daling zagen in sociale progressie. Hoewel de wereld sinds 2011 is verbeterd (met 5,4 punten), is in de afgelopen vijf jaar, sinds 2017, het tempo van de vooruitgang met bijna de helft vertraagd (2011-16 +3,44 punten; 2017-22 +1,95 punten). De erfenis van Covid is één van de oorzaken van de vertraging. Gezien de risico’s van klimaatverandering, economische turbulentie en politieke verandering zien we een aanzienlijk risico dat, voor het eerst, de sociale vooruitgang zal in 2023 afnemen.
  2. Afnemende rechten waren de grootste rem op sociale vooruitgang. Er heeft sinds 2011 een significante daling van de wereldscore op persoonlijke rechten (-5,34 .) punten). 111 landen (66%) zijn sinds 2011 in rechten gedaald. Drie daarvan landen zijn in de G7 – Canada, het VK en de VS.
  3. In het Verenigd Koninkrijk is de sociale vooruitgang sinds 2011 afgenomen (-0,28). Wij zien de impact van de bezuinigingsmaatregelen en de Brexit die op elk gebied in de gegevens naar voren komt van onderwijs tot gezondheidszorg, tot rechten en tolerantie.
  4. De sociale progressie in de Verenigde Staten stagneert sinds 2011 (+0,06) en heeft daalt sinds 2017 (-0,56). Sinds 2011 zijn de Verenigde Staten afnemend in 6 van de 12 componenten,  inclusief persoonlijke rechten (-8,99) waar het is gerangschikt 46e in de wereld en 33e in Inclusiviteit (-7,51).. De steilste dalingen in de afgelopen 5 jaar is gebeurd. We zien ook stagnatie in voeding en medische basiszorg, gezondheid en welzijn en een afname in toegang tot basiskennis, we zien waarschijnlijk de impact van Covid-19.

Ga voor de details naar 2022 Social Progress Index Executive Summary.

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)