De dubbele groeimindset

Eerder onderzoek naar de groeimindset heeft zich vooral gericht op de voordelen van een groeimindset over de eigen capaciteiten en eigenschappen. In een nieuw artikel pleiten Justin Berg et al. (2022) voor een dubbele groeimindset.

Trainingen Progressiegericht Werken

De dubbele groeimindset

Berg et al (2022) introduceren het concept van de dubbele groeimindset. Deze beschouwt zowel de eigen capaciteiten en eigenschappen als ontwikkelbaar als het werk dat we doen. Het eerste noemen de auteurs een zelfgroeimindset, het laatste noemen ze een werkgroeimindset. Deze auteurs stellen dat deze dubbele groeimindset een basis is voor duurzaam geluk van werkenden. Ze denken dat een enkelvoudige groeimindset (over jezelf danwel over je werk) dit niet biedt.

Twee experimenten

Om deze verwachting te testen voerden de auteurs twee twee experimentele studies uit: een quasi-experiment in een Fortune 500 technologiebedrijf en een gecontroleerd experiment met werknemers in verschillende organisaties en beroepen. In studie 1 namen werknemers deel aan één van de drie mindset workshops: zelf, werk of dubbel. De onderzoekers verzamelden beoordelingen van waarnemers van geluk van de managers en collega’s van de deelnemers op drie momenten momenten: pretest, 6 weken na, en 6 maanden na.

Studie 1: alleen dubbel groeimindset leidt tot duurzame groei geluk

De onderstaande grafiek toont de bevindingen uit de eerste studie:

Studie 2: alleen dubbele groeimindset beklijft

Studie 2 was een herhaling van onderzoek 1 met enkele wijzigingen (waaronder random toewijzing aan condities). Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt, beklijfde de dubbele groeimindset wel op de langere termijn maar de twee enkelvoudige groeimindsets niet.

Daarnaast bleek ook in studie 2 dat alleen de dubbele groeimindset leidde tot een duurzame groei van werknemersgeluk.

Samengevat

In de twee experimenten leverde het stimuleren van een dubbele groeimindset verbeteringen op in zelfgerapporteerd èn door waarnemers beoordeeld geluk die ten minste 6 maanden aanhielden.

Het bevorderen van een groeimindset over ofwel het zelf ofwel de job alleen genereerde geen blijvende toename in geluk. Aanvullende mediation analyses suggereren dat een dubbele groeimindset het geluk verhoogde door werknemers in staat te stellen substantiëlere job crafting te plannen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (6)
  • Bruikbaar (3)