De voordelen van intellectuele nederigheid

Intellectuele nederigheid is een begrip dat mensen al sinds de oudheid fascineert. Filosofen als Laozi en Socrates zagen het als een van de belangrijkste elementen van wijsheid. De laatste jaren hebben onderzoekers veel onderzoek gedaan naar intellectuele nederigheid. Tenelle Porter en haar collega’s hebben een artikel geschreven over intellectuele nederigheid. Hieronder beschrijf ik kort waar dat artikel over gaat. Lees hieronder wat onderzoekers verstaan onder intellectuele nederigheid, hoe ze het meten en waarom het een belangrijk concept is.

Trainingen Progressiegericht Werken

Wat is het?

Om te beginnen hebben onderzoekers progressie geboekt in het definiëren van intellectuele nederigheid. Het is iets anders dan in het algemeen bescheiden zijn over je eigenschappen en kwaliteiten en het is ook niet hetzelfde als niet haantje de voorste proberen te zijn. Het heeft betrekking op wat je wel of niet weet. Intellectuele nederigheid houdt in dat we erkennen dat er hiaten in onze kennis zijn en dat onze huidige overtuigingen onjuist kunnen zijn.

Tenelle Porter en haar collega’s vatten de wetenschappelijke overeenstemming over wat het is samen aan de hand van drie componenten. De kerncomponent is het herkennen van de grenzen van de eigen kennis en beseffen van de eigen feilbaarheid. Daarnaast zijn er twee perifere componenten die te maken hebben met sociaal gedrag: het waarderen van de overtuigingen van anderen en het uiting geven aan intellectuele nederigheid door middel van gedrag.

Hoe meet je het?

Er zijn vele vragenlijsten die intellectuele nederigheid als eigenschap behandelen en die respondenten aan de hand van een aantal vragen hun eigen intellectuele nederigheid laten beoordelen. Het nadeel hiervan is dat dit een tamelijk subjectief oordeel oplevert. In hoeverre kunnen mensen zichzelf beoordelen, zeker als het gaat iets dat te maken heeft nederigheid? en in hoeverre zijn ze eerlijk in hun zelfbeoordeling?  En in hoeverre varieert onze nederigheid misschien niet van situatie tot situatie?

Om deze problemen te ondervangen maken onderzoekers tegenwoordig vaak gebruik van situationele vragenlijsten. Hierbij beoordelen mensen hun intellectuele nederigheid in specifieke contexten. Daarnaast gebruiken onderzoekers gedragsobservatie om de intellectuele nederigheid van mensen te meten.

Hoe intellectuele nederigheid bedreigd wordt

De onderzoekers beschrijven factoren in de cultuur, in het interpersoonlijk contact en binnen onszelf die het moeilijk kunnen maken om intellectueel nederig te zijn. De onderstaande figuur toont deze (lees meer).

Het belang van intellectuele nederigheid

Intellectuele nederigheid heeft voordelen voor jezelf, voor mensen met wie je leeft en werkt en voor de samenleving als geheel. Intellectueel nederige mensen tonen zich toleranter voor mensen met andere politieke of religieuze opvattingen. Ze zetten zich minder af tegen mensen buiten de eigen groep, werken er gemakkelijker mee samen en zijn meer vergevingsgezind.

Intellectueel nederige mensen zeggen gemiddeld tevredener te zijn met hun leven en hebben minder last van negatieve gevoelens. Daarnaast worden ze door anderen positiever beoordeeld. Ten slotte draagt intellectuele nederigheid bij het nemen van beslissingen en het leren van nieuwe dingen.

Hoe stimuleren we het?

Via het onderstaande schema dragen de auteurs enkele ideeën aan voor hoe intellectuele nederigheid gestimuleerd kan worden (lees het artikel voor uitleg en voorbeelden).

Tot slot

Wil je van de hoed en de rand weten, lees dan het artikel van Porter et al. Heb je op basis van deze korte beschrijving voor nu voldoende informatie en ben je geïnteresseerd, reflecteer dan eens op wat de voordelen voor jou zouden kunnen zijn als je progressie boekt in de richting van intellectuele nederigheid. Bedenk vervolgens hoe je beginnetje kunt maken met het boeken van die progressie.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (6)
  • Bruikbaar (1)