De liking gap in teams

Er is een nieuw onderzoek verschenen over de liking gap in teams. Vinden teamleden elkaar misschien aardiger dan zij zich realiseren? Zo ja, wat zijn hiervan de consequenties? En is er iets aan te doen?

Wat is de liking gap?

Eerder schreef ik al over onderzoek naar de liking gap (hier en hier). De liking gap betekent het volgende: de meeste mensen onderschatten hoe aardig anderen hen vinden na met hen gesproken te hebben. We blijken de neiging te hebben om onszelf nogal kritisch te beoordelen na een gesprek met anderen, terwijl die anderen meestal wat milder over ons zijn. We merken in te geringe mate op dat anderen ons signalen geven dat ze ons mogen en realiseren ons te weinig dat ze dit in het algemeen echt menen. In plaats daarvan concentreren we ons vooral op onze eigen kritische gedachten over onszelf.

Wat is er erg aan de liking gap?

Het is jammer dat we elkaar misschien aardiger vinden dan we ons realiseren. We zijn hierdoor misschien nodeloos terughoudend jegens anderen. We laten daardoor misschien in zekere mate de mogelijkheid lopen om prettige relaties en nuttige samenwerkingen met elkaar op te starten en uit te bouwen. En we voelen ons misschien slechter of eenzamer dan nodig.

De liking gap in teams

Mastroianni et al. (2020) onderzochten in hoeverre de liking gap ook optreedt in groepen en teams. In een eerste onderzoek (N=95) lieten ze zien dat de liking gap inderdaad ontstaat in groepen. De onderstaande figuur laat zien dat de groepsleden elkaar aardiger vonden dan ze dachten.

 

 

Onderzoek 2 (N=140) liet zien dat in technische teams die samenwerkten aan een project de liking bias blijft bestaan (zie figuur hieronder).

 

 

In een derde onderzoek (N=1877) lieten ze zien dat de liking gap in teams belangrijke gevolgen heeft voor het vermogen van teams om samen te werken. Tevens bleek uit dit onderzoek dat de liking gap sterker speelt tussen collega’s dan tussen leidinggevenden en medewerkers (zie figuur hieronder).

 

 

Kunnen we het onderbenutte potentieel in teams aanboren?

De liking gap lijkt dus ook te bestaan in teams. Dit zou verschillende negatieve effecten met zich mee kunnen brengen. We voelen ons misschien slechter dan nodig in de omgang met anderen. We stellen ons misschien terughoudender op dan nodig. We zijn misschien minder tevreden en gelukkig in ons werk dan nodig. We werken misschien minder goed en intensief samen dan mogelijk. Misschien kunnen teams prettiger worden en beter functioneren als we het onbenutte potentieel dat veroorzaakt wordt door de liking gap weten te benutten.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (9)
  • Bruikbaar (3)