Progressiekans: NU grootschalig investeren in duurzame energie

Max Roser, oprichter van Our World in Data, heeft een artikel geschreven dat volgens mij iedereen even zou moeten lezen en zou moet delen met anderen. In het artikel is te lezen dat de prijs van duurzame energiebronnen in de afgelopen tien jaar spectaculair is gedaald. Hij legt uit waarom dit is gebeurd en dat we een geweldige kans hebben om een grote stap vooruit te zetten in de energietransitie. Hieronder een samenvatting van het artikel.

Duurzame energie is goedkoper geworden dan fossiel

Op dit moment domineren fossiele brandstoffen nog steeds de wereldwijde stroomvoorziening. De reden is dat tot voor kort elektriciteit uit fossiele brandstoffen veel goed koper was dan uit duurzame energiebronnen. Om de energietransitie te laten slagen is het nodig dat koolstofarme elektriciteit goedkoper wordt dan koolstofrijke elektriciteit. En dit is nu aan het gebeuren. Op de meeste plaatsen in de wereld is stroom uit nieuwe hernieuwbare energiebronnen nu goedkoper dan stroom uit nieuwe fossiele brandstoffen. Dit is te zien in de onderstaande figuur:

 

 

Leercurves: hoe grootschaliger ingezet, hoe sneller de prijs daalt

De oorzaak voor deze spectaculaire prijsdaling van duurzame energie is dat bij duurzame energie sprake is van leercurves. Hierdoor daalt de prijs van duurzame energie verder door deze op steeds grotere schaal toe te passen. Dit is te zien in de onderstaande grafiek.

 

 

Nu grootschalig investeren in duurzame energie

Omdat er bij elektriciteit uit fossiele brandstoffen geen sprake is van dergelijke leercurves zal het prijsverschil in de toekomst alleen maar groter worden (in het voordeel van duurzame energie). Roser pleit ervoor om daarom nu grootschalig te investeren in het opschalen van duurzame technologieën. Zo zal de prijsdaling zo snel mogelijk verdergaan. Dit zal ertoe leiden dat energieprijzen zullen dalen en het reële inkomen van mensen zal stijgen, ook voor mensen in de armste regio’s in de wereld.

 

Lees het artikel

Doneer aan Our World in Data

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (0)