Progressiegericht woordenboek


 Zelfgeoriënteerd perfectionisme:

Vorm van perfectionisme die intrapersoonlijk van aard is en bestaat uit het stellen van extreem hoge eisen aan zichzelf, vergezeld van strenge evaluaties van het eigen gedrag.


Klik hier om meer te lezen over Zelfgeoriënteerd perfectionisme

► Verwante begrippen: Sociaal voorgeschreven perfectionisme, Optimalisme, Excellencisme, Zelfdeterminatietheorie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Surplusprobleem, Beroep op de natuur (drogreden), Intrinsieke motivatie, Psychologisch essentialisme, Progressiemonitoring


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.