Progressiegericht woordenboek


 Optimalisme:

Gezonder alternatief voor perfectionisme. Een streven naar het best mogelijke resultaat in plaats van een onbereikbaar ideaal. Optimalisme draait om de drie P’s: Passie & Plezier, Purpose en Proces, met een focus op keuzevrijheid.


Klik hier om meer te lezen over Optimalisme

► Verwante begrippen: Excellencisme, Zelfkritiek, Obsessieve passie, Zelfdeterminatietheorie, Zelfgeoriënteerd perfectionisme, Sociaal voorgeschreven perfectionisme
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Dark Triad, Redeneerfouten, Mentale immuunstoornissen, False memory, Overhaaste conclusie (hasty generalization)


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.