Progressiegericht woordenboek


 Motivatiestijlen:

Verschillende manieren waarop docenten (/leidinggevenden) leerlingen (/medewerkers) proberen te bewegen tot gedrag. Aelterman et al. (2019) beschreven de volgende vier motivatiestijlen: 1) autonomie-ondersteuning, 2) structuur, 3) controle, en 4) chaos. Binnen elk van deze vier stijlen zijn twee subgebieden te onderscheiden.


Klik hier om meer te lezen over Motivatiestijlen

► Verwante begrippen: Autonomie-ondersteuning, Chaotische motivatiestijl, Structuur bieden, Controlerende stijl, Zelfdeterminatietheorie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Motivatiestijlen, Consensusvraag, Light touch experimenten, Sensorische adaptatie, Gecontamineerde mindware


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.