Progressiegericht woordenboek


 Noise:

(Ruis) Noise betekent onsystematische variatie in oordelen. Noise is één type bron van fouten in menselijke oordeelsvorming. Noise kan zich op diverse manieren uiten. De auteurs onderscheiden: 1) Level noise: hiervan is sprake wanneer het niveau van de oordelen (bijvoorbeeld strafmaten door rechters) willekeurig varieert over personen in een systeem, 2) Pattern noise: hiervan is sprake wanneer individuen in bepaalde gevallen de ene kant op neigen in hun oordelen en in andere de andere kant op, 3) Occasion noise: hiervan is sprake wanneer individuen in bepaalde omstandigheden op de ene manier oordelen en in andere op een andere manier


Klik hier om meer te lezen over Noise

► Verwante begrippen: Error, Bias, Systeemnoise
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Hellend vlak, Veganisme, Neerwaartse spiraal, Progressieparadox, Opportuniteitsbevorderende internalisatie


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.