Progressiegericht woordenboek


 Flipped learning:

Onderwijsmodel waarbij leerlingen thuis voorbereidend studiemateriaal verwerken, waardoor klassetijd vrijkomt voor interactieve, diepgaande leeractiviteiten, onder begeleiding van een docent, met als doel het stimuleren van zelfstandigheid en intrinsieke motivatie.


Klik hier om meer te lezen over Flipped learning

► Verwante begrippen: Activerend evalueren, Autonomie-ondersteuning, Competentie-ondersteuning, Verbondenheidsondersteuning, Zelfdeterminatietheorie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Doolhofexperiment, Progressiegericht sturen, Operante conditionering, Als-dan planning, Contrast effect


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.