Progressiegericht woordenboek


 Optimisme:

Met het woord optimisme werd vroeger iets anders bedoeld dan wat er tegenwoordig meestal mee wordt bedoeld. Oorspronkelijk betekende optimisme dat je geloofde in de best mogelijke wereld te leven. Tegenwoordig betekent optimisme iets als het geloof dat een betere toekomst mogelijk is, of dat je situatie goed zal komen. Optimisme kun je zien als een voorwaarde voor het aan de slag gaan om je situatie te verbeteren. Als je immers niet gelooft dat een betere toekomst mogelijk is, waarom zou je je best dan doen om deze te bereiken?


Klik hier om meer te lezen over Optimisme

► Verwante begrippen: Progressie, Optimistische attributie, Pessimisme, Optimismebias, Attributiestijlen, Optimismevraag
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Heuristische activiteiten, Hedonische emotiedoelen, Effectance motivation, Gecontroleerde emotieregulatie, Optimismevraag


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.