Progressiegericht woordenboek


 Sleutelwoorden:

Dit zijn de woorden die voor de gesprekspartner het belangrijkst zijn. Steutelwoorden zijn positieve termen. Door het gebruik van de sleutelwoorden kun je je gesprekspartners laten merken dat je aandachtig hebt geluisterd en hun perspectief accepteert en serieus neemt wat hen uitnodigt om meer te vertellen.


Klik hier of hier om meer te lezen over Sleutelwoorden

► Verwante begrippen: Progressiegericht werken, Samenvatten, Perspectief van anderen proberen te zien, Eerst aansluiten dan doorschakelen, 7 stappenaanpak
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Progressiegerichte intervisie, Motivatiestijlen, Dual coding, Flexibiliteitsmindset, Waarderingsmuur


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.