Flipped learning in het onderwijs

Flipped learning (FL) is een innovatief onderwijsmodel dat de traditionele klasstructuur omkeert. In dit model bereiden leerlingen zich thuis voor met studiemateriaal, zoals videolectures en leesmateriaal, waarna de klas tijd wordt gebruikt voor diepgaande verkenning van de onderwerpen. Deze methode stimuleert intrinsieke motivatie (IM) en zelfstandig leren, wat leidt tot een dieper en betekenisvoller leerproces. Velen in het onderwijs zijn al enigszins bekend met FL en de voordelen ervan. Toch zou FL meer toegepast kunnen worden.

Trainingen Progressiegericht Werken

Effecten van Flipped Learning op intrinsieke motivatie

Een recente systematische review, gepubliceerd in Education Sciences, heeft de relatie tussen FL en IM in het hoger onderwijs onderzocht. Volgens Alonso et al. (2023) verbetert de toepassing van FL de IM van leerlingen, aangezien het de psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid bevordert. Dit maakt FL een steeds gangbaarder methode op universiteiten wereldwijd.

Kenmerken van Flipped Learning

De studie identificeerde verschillende aspecten die essentieel zijn voor het succes van FL, waaronder het gebruik van diverse en aantrekkelijke materialen, het integreren van spel-elementen (gamificatie), het creëren van interactieve leeromgevingen, en het herontwerpen van cursusinhoud. Deze elementen zijn cruciaal voor het stimuleren van IM en voldoen aan de psychologische basisbehoeften volgens de zelfdeterminatietheorie.

  1. Voorbereidend Leren: leerlingen bestuderen thuis het studiemateriaal, zoals videolectures en leesmateriaal, wat hen in staat stelt om zich in hun eigen tempo voor te bereiden en basisconcepten te begrijpen.
  2. Actieve Klassessies: Tijd in de klas wordt gebruikt voor diepgaande verkenning van onderwerpen, discussies, projectgebaseerd leren, en praktische toepassingen van wat thuis is geleerd. Dit maakt de docent meer een facilitator of coach.
  3. Leerlinggerichte Benadering: FL benadrukt leerlingenparticipatie en zelfontdekking, waardoor leerlingen actiever deelnemen aan hun leerproces.
  4. Flexibiliteit: FL staat toe dat leerlingenleren op een manier die het beste past bij hun individuele leervoorkeuren en tempo.
  5. Interactie en Samenwerking: Er is meer ruimte voor interactie tussen leerling en docent, wat samenwerking en peer-to-peer leren bevordert.
  6. Gebruik van Technologie: FL maakt vaak gebruik van digitale hulpmiddelen en online bronnen voor het leveren van instructiemateriaal.

Praktische implicaties in het onderwijs

De praktische implicaties van deze bevindingen zijn significant. Docenten kunnen deze aspecten gebruiken als leidraad in hun lessen om leerlingen intrinsiek te motiveren. Hoewel er geen universeel script is voor alle FL-interventies, helpt voorbereiding vóór de klas leerlingen om zich te concentreren op probleemoplossing en actieve deelname. De flexibiliteit van FL maakt het geschikt voor verschillende onderwijsomgevingen.

Conclusie

De conclusie van de studie van Alonso et al. (2023) benadrukt het belang van FL in het hedendaagse onderwijs. Door de effectieve toepassing van deze methode kunnen leerlingen niet alleen hun academische vaardigheden verbeteren, maar ook een grotere autonome motivatie en betrokkenheid bij het leerproces ontwikkelen. Dit maakt FL een waardevolle toevoeging aan het onderwijslandschap.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)