Bieg et al (2016) deden een onderzoek om de relatie tussen leerdoelen (mastery goals) en intrinsieke motivatie te verhelderen. Laten we eerst kijken wat beide begrippen betekenen.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Betekenis en belang van leerdoelen en intrinsieke motivatie

Leerdoelen zijn gericht op het ontwikkelen van competenties. Dit in tegenstelling tot prestatiedoelen die erop gericht zijn om de eigen competentie te demonstreren in vergelijking met anderen. Waarom zijn leerdoelen belangrijk? Omdat onderzoek heeft laten zien dat ze veel positieve effecten hebben (in vergelijking met prestatiedoelen), zoals het kiezen van uitdagende doelen, volharding, meer interesse, dieper leren, etc. Intrinsieke motivatie is het verlangen om dingen te doen die in zichzelf interessant, leuk, opwindend of anderzijds bevredigend zijn. Intrinsieke motivatie is niet alleen maar leuk. Het is ook belangrijk want het hangt samen met positieve emoties, interesse en diep leren.

Leerdoelen voorspellen intrinsieke motivatie

Verschillende studies hebben laten zien dat leerdoelen een voorspeller zijn van intrinsieke motivatie. Met andere woorden: leerlingen die leerdoelen hebben blijken intrinsieke motivatie voor het onderwerp te ontwikkelen. Er zijn ook studies die het omgekeerde hebben laten zien: dat leerlingen met intrinsieke motivatie later leerdoelen bleken te gaan stellen. Dit lijkt erop te wijzen dat de relatie tussen leerdoelen en intrinsieke motivatie wederzijds is: het ene lijkt het andere te versterken. Deze hypothese is nu voor het eerst door Bieg et al. in een longitudinaal onderzoek getoetst.

Het onderzoek

Gedurende 10 weken deden Bieg et al (2016) vier metingen van intrinsieke motivatie en leerdoelen via vragenlijsten bij een steekproef van 1156 studenten. In de eerste plaats lieten de resultaten zien dat zowel intrinsieke motivatie als leerdoelen relatief stabiel zijn. Dat wil zeggen dat leerlingen die aanvankelijk hoog op intrinsieke motivatie en leerdoelen scoorden dat later meestal ook nog deden en leerlingen die laag scoorden op beide constructen dat later meestal ook nog deden. De stabiliteit van leerdoelen was overigens hoger dan die van intrinsieke motivatie wat suggereert dat intrinsieke motivatie meer contextafhankelijk is.

De resultaten lieten verder zien dat leerdoelen wel intrinsieke motivatie voorspelde maar dat intrinsieke motivatie niet leerdoelen voorspelde. De relatie tussen leerdoelen en intrinsieke motivatie lijkt dus niet wederzijds te zijn. Het kiezen van leerdoelen lijkt wel intrinsieke motivatie te versterken maar het hebben van intrinsieke motivatie leidt waarschijnlijk niet vanzelf tot het kiezen van leerdoelen.

Reflectie

Het propageren van leerdoelen lijkt verstandig, niet alleen omdat leerdoelen op zichzelf al veel positieve effecten teweeg brengen maar ook omdat het intrinsieke motivatie lijkt te versterken wat extra positieve effecten teweeg brengt.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (10)
  • Bruikbaar (5)