Bevrediging van psychologische basisbehoeften voorspelt het stellen van leerdoelen

In dit artikel beschreef ik onderzoek dat laat zien dat het kiezen van leerdoelen intrinsieke motivatie vergroot. Op basis daarvan concludeerde ik dat het verstandig is, als docenten en ouders, om het kiezen van leerdoelen (vs prestatiedoelen) te stimuleren. Een nieuw onderzoek van Duchesne et al. (2016) suggereert een effectieve manier om dat te doen. Die manier is: het creëren van omstandigheden waarin de psychologische basisbehoeften (aan autonomie, competentie en verbondenheid) van leerlingen worden bevredigd.

Trainingen Progressiegericht Werken

Het onderzoek

Duchesne et al. onderzochten de relatie tussen de bevrediging van psychologische behoeften (PNS; psychological needs satisfaction) en het kiezen van leerdoelen bij 626 leerlingen tijdens de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezette onderwijs. Zij vonden dat PNS het kiezen van leerdoelen voorspelt. Bovendien vonden zij dat PNS een voorspeller was van het in mindere mate kiezen van zogenaamde performance-avoidance doelen (proberen te voorkomen om het slechter dan anderen te doen).

Conclusie

Het scheppen van een leeromgeving en onderwijsaanpak waarin de psychologische basisbehoeften van leerlingen worden bevredigd leidt er vermoedelijk toe dat ze sterker geneigd worden om leerdoelen (in plaats van prestatiedoelen) zullen kiezen. Hierdoor neemt de kans toe dat zij meer uitdagende doelen zullen kiezen, beter zullen volhouden, meer interesse zullen ervaren in het leren en diepgaander zullen leren.
Hier zijn enkele manieren om de vervulling van de psychologische basisbehoeften van leerlingen te ondersteunen:

  1. bied ruimte voor de meningen en gevoelens van leerlingen en neem deze serieus,
  2. geef keuzevrijheid in het uitvoeren van taken en het stellen van doelen,
  3. geef een duidelijke reden voor verzoeken en verwachtingen,
  4. geef competentie-ondersteunende feedback (bijvoorbeeld door positieve feedback op geboekte progressie te geven),
  5. stimuleer samenwerking en sociaal contact.
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (3)