Wanneer werkt positieve feedback motiverender en wanneer negatieve feedback?

Constructieve feedback, zowel negatieve als positieve, kan een belangrijke rol spelen bij het halen van doelen. Uit eerder onderzoek van Koo and Fishbach (2008) is gebleken dat feedback twee soorten boodschappen kan geven. De eerste boodschap gaat over commitment. Het kan iets zeggen over of je doelen de moeite waard zijn en of je kans van slagen hebt. Individuen die niet sterk gecommitteerd zijn, kunnen harder gaan werken na positieve feedback (en  juist iets minder hard na negatieve feedback).

De tweede boodschap gaat over progressie. Feedback kan iets zeggen over of je je voldoende hebt ingezet en of je voldoende progressie hebt bereikt. Sterk gecommiteerde individuen kunnen harder gaan werken na negatieve feedback maar juist minder hard na positieve feedback (zie figuur hiernaast). Met negatieve feedback wordt hier overigens niet bedoeld kritiek of verwijten maar informatie over wat er nog niet goed gaat en over wat er beter kan.

Finkelstein & Fishbach (2011): expertise verschuift het type feedback dat gezocht wordt

Finkelstein & Fishbach (2011) onderzochten wat het effect van expertise is op het zoeken naar en het reageren op feedback. Hun redenering was dat beginners die een doelen proberen te bereiken (bijvoorbeeld het leren van een nieuwe taal) vaak nog onzeker zijn over hun commitment voor dat doel terwijl experts meestal vrij zeker zijn over hun commitment. Daarom verwachtten zij dat er een verschuiving plaatsvindt in het type feedback dat mensen zoeken terwijl zijn meer expertise krijgen op een bepaald gebied.

Hun voorspelling was dat beginners meer positieve feedback zoeken en sterker reageren op positieve feedback en dat experts meer negatieve feedback zoeken en hier sterker op reageren. De hypothese van Finkelstein & Fishbach was dat mensen die zichzelf zien als beginner vooral feedback willen om te bepalen of het doel de moeite waard is en of ze kans van slagen hebben (dit is de commitment-boodschap van feedback). Mensen die zichzelf zien als expert zouden volgens hen vooral feedback willen om te bepalen of ze voldoende progressie boeken (de progressie-boodschap van feedback).

Wanneer werkt positieve feedback motiverender en wanneer negatieve feedback?In 5 onderzoeken werd deze hypothese bevestigd. Naarmate mensen zichzelf meer als expert zagen, zochten ze meer negatieve feedback en motiveerde negatieve feedback hen meer. In één van de studies manipuleerden de onderzoekers de perceptie van expertise. Wanneer deelnemers de suggestie ontvingen dat ze al expertise hadden op het betreffende gebied, werden ze meer gericht op negatieve feedback. Wanneer ze de suggestie ontvingen dat ze nog beginner waren, werden ze meer gericht op positieve feedback.

In één van de andere studies onderzochten ze hoe mensen te motiveren zijn voor een goed doel (recycling). Mensen die de beleving hadden weinig expertise te hebben over het onderwerp bleken beter te motiveren zijn door een positieve boodschap (“de stad doet al veel op dit gebied”). Mensen die de beleving hadden meer expertise te hebben bleken beter gemotiveerd werden door een negatieve boodschap  (“de stad doet nog weinig op dit gebied”). In dit onderzoek was de beleving van expertise gemanipuleerd tot stand gekomen (door het stellen van gemakkelijke versus moeilijke vragen over het onderwerp).

Bruikbaarheid

Omdat experts en beginners geïnteresseerd zijn in verschillende soorten feedback, is het belangrijk om sensitief te zijn voor hoe mensen zichzelf zien als we hen feedback willen geven. Zien mensen zichzelf, terecht of onterecht, al meer als een expert dan zijn ze waarschijnlijk meer geïnteresseerd in constructieve negatieve feedback. Beginners, of mensen die zich zo zien, zijn waarschijnlijk meer geïnteresseerd in constructieve positieve feedback.

Verder is het belangrijk om te beseffen dat de beleving van expertise subjectief en relatief is. De experimenten van Finkelstein & Fishbach lieten zien dat deze beleving tamelijk gemakkelijk te beïnvloeden is. Het beantwoorden van een lijstje gemakkelijke vragen riep een beleving van expertise of terwijl het beantwoorden van een lijstje moeilijke vragen een beleving van beginnerschap opriep.  In specifieke situaties, zoals trainingssituaties, waarin mensen onterecht de beleving hebben al veel expertise te hebben (gezien het Dunning-Kruger effect is dit een realistisch scenario), kan het handig zijn om deze expertise beleving te corrigeren via een dergelijk soort interventie.

Meer over progressiegericht werken

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (15)
  • Bruikbaar (14)