Zelfs Einstein worstelde!Hoe meer middelbare scholieren denken dat academisch succes vraagt om uitzonderlijk talent hoe minder geneigd ze zullen zijn om zich in te spannen op school. Leerlingen die zo denken zullen ook minder snel exacte vakken in hun pakket kiezen. Onderzoekers Lin-Siegler et al. (2016) ontwikkelden een praktische interventie om dit beeld van veel leerlingen bij te stellen: verhalen die duidelijk maken succesvolle wetenschappers bij het leveren van prestaties veel moeten worstelen en tegenslagen moeten overwinnen.

 

Lin-Siegler et al. (2016)

Zij deden, gedurende 5 weken, een experiment in de “science-class” (vergelijkbaar met het vak NaSc) waaraan 402 middelbare scholieren meededen (klas 1 en 2). Er waren drie condities. De leerlingen in conditie A kregen te verhalen te lezen waaruit bleek dat uitzonderlijk succesvolle wetenschappers (zoals Albert Einstein, Marie Curie en Michael Faraday) intellectueel hebben moeten worstelen en tegenslag moeten overwinnen. Leerlingen in conditie B kregen te lezen dat deze wetenschappers in hun persoonlijke leven hebben moeten worstelen en tegenslag hebben moeten overwinnen. Conditie C was de controlegroep. Leerlingen in die groep kregen te lezen hoe belangrijk de prestaties van deze wetenschappers waren geweest.

Resultaten: Leerlingen in condities A en B bleken aan het einde van de onderzoeksperiode betere cijfers te halen voor het vak; leerlingen in conditie C niet. Wat in het bijzonder opviel was dat leerlingen uit conditie A en B die in de voorgaande periode laag hadden gescoord nu even hoog scoorden als leerlingen die in de vorige periode hoog hadden gescoord. Laagscorende leerlingen profiteerden dus het meest van de interventie. Een laatste opvallend resultaat was dat leerlingen die de worstelverhalen hadden gelezen zich meer verbonden gingen voelen met de wetenschappers.

 

Bruikbaarheid

We zijn wel eens geneigd om te denken dat het leven en de carrières van zeer succesvolle mensen over een leien dakje gegaan is. Het is goed om kinderen te vertellen over de moeilijkheden, tegenslagen, twijfels en inspanningen van deze mensen. Daardoor zullen zich beter realiseren dat inspanning en tegenslag normaal zijn en dat grote prestaties niet alleen weggelegd zijn voor een soort supermensen. Ze zullen zich meer identificeren met deze mensen en waarschijnlijk minder bang zijn om met dezelfde onderwerpen bezig te houden en om vol te houden.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (7)
  • Bruikbaar (4)