Er is een nieuwe technologie die steeds meer in de belangstelling komt te staan en die vermoedelijk een grote invloed gaat hebben op onze samenleving: de blockchain. Kort gezegd is blockchaintechnologie een technologische infrastructuur die cryptogeld zoals Bitcoin mogelijk maakt. Ik zal hieronder iets vertellen over het ontstaan van deze nieuwe technologie, over wat hij is en over waarom hij vermoedelijk zo belangrijk zal worden.

Trainingen Progressiegericht Werken

Satoshi Nakamoto

Satoshi NakamotoIn 2008 publiceerde een anonieme persoon onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto een paper waarin hij het systeem van Bitcoin introduceerde en waarin hij tevens een blockchaintoepassing beschreef waarin, voor het eerst, het zogenaamde double spending problem werd opgelost. Enkele maanden later publiceerde hij de Bitcoin software en de eerste Bitcoins. Tot midden 2010 bleef hij betrokken bij de ontwikkeling van de Bitcoin waarna hij het overdroeg aan een andere persoon en niets meer van zich liet horen. Vrijwel iedereen heeft intussen van de Bitcoin gehoord. Maar wie deze Satoshi Nakamoto is, blijft tot op de dag van vandaag een groot raadsel. Er zijn veel speculaties over wie deze persoon is zoals hier te lezen is (zie ook).

Satoshi Nakamoto presenteerde zijn Bitcoin op het moment dat de wereld in een economische crisis raakte door toedoen van de financiële sector (lees meer). De Bitcoin werd gepresenteerd als een middel om misbruik door dit soort financiële instituties te voorkomen. De Bitcoin is namelijk bedacht als een systeem om te komen tot een betrouwbare manier om betalingen te doen zonder tussenkomst van een centrale autoriteit en intermediairs zoals banken. Wat dit mogelijk maakt, is de blockchain.

Blockchain

Een blockchain kun je je voorstellen als een gedecentraliseerde database. Alle computers in een netwerk bevatten een identieke kopie van deze database en beheren die samen. Er is geen centraal toezicht en beheer over de blockchain. Elke transactie die wordt gepleegd wordt in een blok gestopt; de blokken tezamen vormen een ketting. Een belangrijk kenmerk van blockchain is dat wat eenmaal ingevoerd is nooit meer kan worden verwijderd. Hooguit kan het worden geüpdatet. Zo gauw er iets wordt gewijzigd in de blockchain wordt deze wijziging op alle computers tegelijk doorgevoerd. Hierdoor controleren al die computers voortdurend en tegelijkertijd de juistheid en compleetheid van de blockchain. Iedere poging om de blockchain te corrumperen vanuit één computer, zal door de rest van het netwerk worden afgewezen. Hierdoor is een blockchain uitermate betrouwbaar en zeer moeilijk te hacken. Een kort niet-technische uitleg over de blockchain kun je hier bekijken; een iets technischere vindt je hier.

De opkomst van het internet heeft het mogelijk gemaakt dat we nu wereldwijd heel gemakkelijk informatie kunnen uitwisselen met iedereen. De blockchain kan het mogelijk gaan maken dat we eenvoudig economische transacties met iedereen ter wereld kunnen gaan uitvoeren op een betrouwbare manier. Blockchains zijn geschikt om problemen met betrekking tot vertrouwen, corruptie en transparantie op te lossen. Hiermee maken ze menselijke samenwerking op grote schaal gemakkelijker en betrouwbaarder. Toepassingen van de blockchaintechnologie staan nu nog in de kinderschoenen maar blockchaininitiatieven rijzen overal ter wereld als paddenstoelen uit de grond. De toepassingsmogelijkheden zijn zeer breed. Denk aan financiële transacties, crowdfunding, contractbeheer, beheer van eigendom, verkiezingen, medische dossiers, persoonsregistraties en belasting. Dit filmpje geeft een indruk van hoe verschillende sectoren en maatschappelijke functies ontwricht kunnen worden.

Weerstand en problemen

Lang niet iedereen zal direct blij zijn met de opkomst van blockchains. Voor bepaalde instituties en beroepsgroepen vormt blockchaintechnologie niet alleen een kans maar zeker ook een bedreiging. Denk aan toezichthouders, overheden en allerlei intermediairs. Het kan zijn dat er vanuit dit soort partijen drempels opgeworpen zullen worden tegen bepaalde blockchaintoepassingen. Ook is het zo dat er reële problemen zijn rondom de toepassing van blockchains en dat er ook principiële nadelen kunnen zijn van blockchains. Iets als het recht om vergeten te worden is bij blockchains bijvoorbeeld niet mogelijk. Dit gezegd hebbend, lijkt het mij ondenkbaar dat blockchain technologie te stoppen zal zijn. Ik denk dat blockchains de komende jaren enorm zullen oprukken en dat ze zullen leiden tot progressie.

Progressie

Meer dan 100.000 jaren geleden begonnen mensen, als enige diersoort, met elkaar te handelen (lees meer). Eerst vond dit plaats door objecten met elkaar te ruilen. Later bedachten we betaalmiddelen zoals goud en geld. De mogelijkheid om met elkaar te handelen bracht een proces op gang dat niet alleen leidde tot economisch voordeel maar ook tot wederzijdse afhankelijkheid tot specialisatie en tot beschaving en pacificatie (zie meer). Om economische transacties (in brede zin) over grote afstand en via digitale middelen mogelijk te maken heeft de mensheid tot nu toe centrale instituties en intermediairs nodig gehad. De betrouwbaarheid en transparantie van deze partijen is echter, zo heeft de kredietcrisis onder andere laten zien, een groot probleem. Blockchains kunnen deze problemen in belangrijke mate gaan oplossen. Hierdoor maken ze het mogelijk om de uitwisseling tussen mensen veel veiliger te maken.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (9)
  • Bruikbaar (2)