De groepsgroeimindset: groepen kunnen veranderen en verbeteren

Mensen leren dat groepen kunnen veranderen en verbeteren kan een krachtig instrument zijn om vrede te bevorderen. Hieronder beschrijf ik twee onderzoeken over dit onderwerp, één uit 2011 en één uit 2018.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Halperin et al. (2011)

Een onderzoek van Halperin et al (2011) liet zien dat er korte termijn voordelen kunnen optreden als je mensen leert dat groepen kunnen veranderen en verbeteren. Deze voordelen bestaan uit het ontstaan van positievere houdingen tegenover andere groepen en een grotere bereidheid om compromissen te sluiten bij conflicten.  In een landelijke steekproef (N = 500) van Israëlische Joden lieten de onderzoekers zien dat de overtuiging dat groepen kunnen veranderen een positieve houding tegenover Palestijnen voorspelde. Dit voorspelde op zijn beurt weer een bereidheid tot het sluiten van compromissen. In drie overige studies werd experimenteel een groeimindset of een statische mindset opgewekt over groepen bij steekproeven van Israëlische Joden (N = 76), Palestijnse burgers van Israël (N = 59) en Palestijnen op de Westoever (N = 53). Hierbij werd niet de “tegenpartij” genoemd. Het opwekken van groeimindsets over groepen leidde tot positievere houdingen en meer compromisbereidheid tegenover de andere groep.

Goldenberg et al, (2018)

In een nieuw onderzoek van Goldenberg et al. (2018) werden langetermijneffecten van zulk soort interventies onderzocht. De onderzoekers deden een veldonderzoek bij 508 Israëliërs op drie locaties in Israël. Vervolgens repliceerden ze de bevindingen en deden een onderzoek naar de duurzaamheid van de gevonden effecten van een groepsgroeimindset interventie gedurende een periode van 6 maanden waarin frequent sprake van was van geweld in het gebied. Drie verschillende interventies die vijf uur duurden werden uitgevoerd. De groepsgroeimindset interventies werd vergeleken met een neutrale copinginterventie en met een moderne perspectiefwisselingsinterventie. De groepsgroeimindsetinterventie bleek beter te werken dan de copinginterventie in het verbeteren van de houding en concessiebereidheid. Dit bleef zo gedurende de 6 maanden van het onderzoek. Bovendien werkte de mindsetinterventie even goed als, en in sommige aspecten beter dan, de perspectiefwisselingsinterventie.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (5)
  • Bruikbaar (0)