Van probleem naar positieve emoties naar progressie

Het vinden van positiviteit is soms het moeilijkst wanneer je het het meest nodig hebt. Hier zijn enkele manieren om het voor elkaar te krijgen.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

De negativiteitsbias

De negativiteitsbias houdt in dat we als mensen we gevoelig zijn voor het negatieve. Niet alleen merken we negatieve informatie wat sneller op dan positieve informatie, ook heeft negatieve informatie die we opmerken een sterkere invloed op ons dan positieve informatie die we opmerken. Als we iets negatiefs opmerken, een probleem, een terugval, een obstakel, kritiek op ons functioneren, en dergelijke, dan heeft dit in eerste instantie, begrijpelijkerwijs, een negatief effect op ons. Het is vervelend om met negatieve dingen geconfronteerd te worden. Die negatieve reactie kan zich op allerlei manieren uiten, in de vorm van teleurstelling, angst, woede, moedeloosheid, enzovoorts.

Puzzel: hoe komen we voorbij negatieve emoties?

Helaas is het zo dat dit soort negatieve emoties in veel gevallen belemmerend kunnen werken voor het oplossen van problemen. Veel problemen vergen namelijk dat we creatief kunnen denken en mogelijkheden zien. Zoals onderzoek van Barbara Fredrickson heeft laten zien, zijn het juist positieve emoties die ons creatief maken. Dat plaatst ons voor een puzzel. Problemen roepen negatieve emoties op terwijl probleemoplossing juist makkelijker wordt bij positieve emoties. Daar waar we een zekere positiviteit het meest nodig hebben, is deze misschien wel het lastigst te vinden. Het onderstaande plaatje laat de keten van probleem naar progressie zien. In het midden staat een vraagteken. Dat vraagteken staat op de plek waar we iets nodig hebben dat ons helpt om van negativiteit naar positiviteit te komen.

Van probleem naar positieve emoties naar progressie

Wat staat er op de plek van het vraagteken? Met andere woorden: wat zijn goede manieren om onze emoties te transformeren van negatief naar positief? Hier zijn vier technieken die je kunt toepassen:

1. Reframen

Een eenvoudige manier om van negatief naar positief te gaan, is om wat er gebeurd is of gezegd is, anders, positiever te bekijken. Je plaatst wat er gebeurd is in een positief licht. Als iemand je bekritiseert, kan je eerste reactie misschien een negatieve zijn. Je kunt het vervelend vinden dat je bekritiseerd wordt of vervelend vinden dat je het gevoel hebt dat je ergens in te kort geschoten bent. Reframen zou in deze situatie kunnen zijn dat je een andere, positievere betekenis geeft aan de gebeurtenis door te bedenken dat de kritiek misschien behulpzaam voor je kan zijn doordat je er iets van kunt leren. Lees ook: positief herformuleren.

2. De plus achter de min zoeken

Het basisidee achter de techniek van de plus achter de min zoeken, is dat wanneer mensen zich negatief uiten (een klacht, een verwijt, kritiek) er altijd achter die negatieve uiting iets positiefs zit. Dat positieve is iets wat ze waardevol of belangrijk vinden, een waarde, een belang, een principe, een doel, of hoe je het ook wilt noemen. Als het je lukt om de plus achter de min te vinden is het gemakkelijker om positief naar de situatie te gaan kijken. Lees hier meer over hoe je deze techniek precies kunt toepassen.

3. Stellen van de gewenste-situatievraag

Bij deze vraag kantel je je perspectief van het negatieve (dat wat je niet wilt) naar het positieve (dat wat je voor het negatieve in plaats wilt). De gewenste-situatievraag helpt je om zicht te krijgen op hoe je wilt dat je situatie eruit komt te zien. Terwijl je daar meer zich op krijgt veranderen je emoties mee van negatief naar positief (lees meer).

4. Stellen van de vraag naar eerdere successen

Deze vraag helpt om voorbeelden te vinden van situaties waarin het ooit al beter ging in een situatie die lijkt op je huidige probleemsituatie. Wanneer je zo’n voorbeeld van eerder succes vindt, lukt het vaak om daar ideeën voor stapje vooruit op te doen. Voorbeelden van dit type vraag zijn: “Wanneer ging het al iets beter?”, “Wanneer lukte het je al een beetje?” en “Hoe lukte je dat?” (lees meer).

Hoe overwin jij je negativiteit als je progressie wilt boeken?

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (12)
  • Bruikbaar (10)