Stereotypering kan allerlei schadelijke gevolgen hebben. In dit artikel kun je lezen dat mensen op wie een stereotypering betrekking heeft, in hun functioneren belemmerd kunnen worden door de stereotypering. Ook kun je in het artikel lezen dat stereotypering een eerlijke en goede beoordeling en behandeling van gestereotypeerde individuen kan ondermijnen. In dit artikel kun je lezen dat stereotypering de manier van denken van mensen al op zeer jonge leeftijd kunnen beïnvloeden, vaak zelfs zonder dat zij zich hier zelf bewust van zijn. In dit artikel kun je lezen dat niet alleen negatieve maar ook positieve stereotyperingen presteren kunnen ondermijnen.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Stereotypering belemmert flexibiliteit in denken

Een interessant nieuwe lijn van onderzoek biedt perspectief op het beperken van de negatieve effecten van stereotyperen. Gocłowska et al. (2012) redeneerden dat stereotypering flexibel denken belemmert en onderzochten of blootstelling van mensen aan voorbeelden die tegen stereotypes ingaan flexibel denken juist stimuleert. Dat bleek inderdaad het geval. Hier een samenvatting van het onderzoek:

Can counter-stereotypes boost flexible thinking?

Abstract: To reduce prejudice psychologists design interventions requiring people to think of counter-stereotypes (i.e., people who defy stereotypic expectations—a strong woman, a Black President). Grounded in the idea that stereotypes constrain the ability to think flexibly, we propose that thinking of counter-stereotypes can have benefits that extend beyond the goal of prejudice reduction—in particular to tasks measuring cognitive flexibility and creative performance. Findings supported this conjecture. In Experiment 1 priming a gender counter-stereotype enhanced cognitive flexibility. This effect could not be attributed to changes in mood. In Experiment 2, using a gender-independent manipulation, priming various social counter-stereotypes brought a boost to creative performance. We discuss implications of these extended benefits of counter-stereotypic thinking for developing future prejudice-reduction interventions.

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (1)