Zelfhandicappen: jezelf belemmeren zodat je eventueel falen kunt wijten aan deze belemmering

Heb je gehoord van zelfhandicappen? Lees hier wat dat is. Dat geloven dat menselijke capaciteiten en eigenschappen niet of nauwelijks ontwikkeld kunnen worden (dit heet een statische mindset) meerdere nadelen heeft, is voor lezers van deze site wel bekend. Eén van die nadelen is dat deze manier van denken een angst voor uitdagende en moeilijk dingen opwekt. Wanneer je uitdagende dingen doet kun je immers falen en falen kan gezien worden als een gebrek aan natuurlijke aanleg.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Zelfhandicappen

Deze angst voor uitdagingen bij mensen met een statische mindset kan er zelfs toe leiden dat zij zichzelf belemmeren in hun taakuitvoering (Ommundsen, 2001). In de psychologische literatuur heet dit fenomeen zelfhandicappen (self-handicapping; Jones & Berglas, 1978). Zelfhandicappen komt meestal neer op het vermijden van inspanning of het creëren van obstakels.

Waarom doen we het?

Waarom zouden ze dit in vredesnaam doen, vraag je je misschien af? Uit angst voor wat het idee van falen zou kunnen betekenen voor de manier waarop ze zichzelf zien. Als we bijvoorbeeld willen worden gezien als intelligent dan kan het idee van zakken voor een toets erg bedreigend voor ons zijn (als we een statische mindset hebben).

Manieren van zelfhandicappen

In dit geval zouden we onszelf kunnen ‘handicappen’ door de avond voor de toets uit te gaan, veel te drinken en laat naar bed te gaan. Als we dan zakken voor de test dan kunnen we het wijten aan ons gedrag van de avond tevoren en niet aan een eventueel gebrek aan intelligentie.

Niet nodig

Wanneer we leren om in te zien dat capaciteiten en eigenschappen door inspanning, effectieve leerstrategieën en begeleiding wel kunnen ontwikkelen dan vermindert onze angst voor uitdagingen en falen. En daarmee vervalt de noodzaak om onszelf te belemmeren.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)