Tijdens een uit vier modules bestaande in-company training progressiegericht leidinggeven lieten wij in de tweede sessie een filmpje zien over onderzoek van Carol Dweck. In dat filmpje wordt een experiment getoond waarbij schoolkinderen eerst een eenvoudige puzzel voorgelegd kregen. Toen de kinderen de puzzel klaar hadden kregen zij een complimentje van de proefleider. De ene helft van de kinderen kreeg een persoonscompliment (Wow, je hebt het goed gedaan, je moet wel erg slim zijn), de andere helft kreeg een procescompliment (Wow, je hebt het goed gedaan, je hebt vast goed je best gedaan). Toen kregen alle kinderen een twee puzzel voorgelegd. Deze puzzel was veel moeilijker en de kinderen deden de puzzel minder goed dan de eerste puzzel. Toen de proefleider vroeg waarom zij dachten dat ze het minder goed hadden gedaan zeiden de meeste kinderen die het persoonscompliment hadden gekregen iets in de trant van: “Blijkbaar ben ik hier niet goed in”,  terwijl kinderen die een procescompliment hadden gehad meer antwoordden in de trant van: “Omdat deze puzzel moeilijker was.” Vervolgens werd de kinderen verteld dat ze nog een puzzel zouden gaan doen en dat de kinderen zelf mochten kiezen voor een moeilijkere of een gemakkelijkere puzzel. Het bleek dat de meerderheid van de kinderen die een persoonscompliment hadden gekregen koos voor de gemakkelijke puzzel terwijl de meerderheid van de kinderen die een procescompliment hadden gekozen kozen voor de moeilijke puzzel.

In een volgende sessie in de training vertelde een van de managers dat hij merkte dat zijn manier van praten met medewerkers aan het veranderen was. Hij zei dat hij voorheen vaak de nadruk sterk legde op wat er fout was en dat hij de laatste tijd meer nadruk legde op positieve doelen, op progressie en op wat werkt. Hij werkte kortom meer succesgericht en progressiegericht. Hij vertelde dat hij merkte dat dit zowel beter werkt voor de medewerkers als voor hem zelf. Maar, zo voegde hij eraan toe: “Het is veel moeilijker. Het is voor mij veel gemakkelijker om te zeggen wat er allemaal niet deugt. Maar ik realiseer me dat zeggen wat er niet deugt de gemakkelijke puzzel is. En dat is niet wat ik wil. Ik wil de moeilijke puzzel pakken!”

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)