Rijkdom, roem en schoonheid nastreven kan ongelukkig maken

De Amerikaanse Droom, het geloof in de mogelijkheid dat iedereen in de VS, ongeacht hun achtergrond, succes kan bereiken door hard werk en vastberadenheid, heeft altijd de aandacht getrokken. Maar wat betekent “succes”? Is het rijkdom, roem en schoonheid – de zogenaamde extrinsieke’ doelen? Of is het misschien het nastreven van persoonlijke groei, relaties, gezondheid, en het geven aan de gemeenschap – de intrinsieke doelen?

Trainingen Progressiegericht Werken

Onderzoek naar Extrinsieke en Intrinsieke Doelen

In een recente meta-analyse hebben Emma Bradshaw et al. (2023) geprobeerd deze vragen te beantwoorden. De onderzoekers keken naar 30 jaar aan studies naar de effecten van extrinsieke en intrinsieke doelen op welzijn. Volgens de zelfdeterminatietheorie, de meest invloedrijke motivatietheorie in de psychologie, hebben de intrinsieke en extrinsieke inhoud van onze aspiraties verschillende gevolgen voor ons welzijn. Het nastreven van intrinsieke doelen, zoals persoonlijke groei en gezondheid, zou ons welzijn bevorderen. Aan de andere kant, het nastreven van extrinsieke doelen, zoals rijkdom en roem, zou ons welzijn kunnen schaden. Maar is dit altijd het geval?

De Resultaten: Intrinsieke Doelen en Welzijn

De onderzoekers verzamelden gegevens uit 105 studies, wat resulteerde in een totale steekproef van 70.110 deelnemers. Ze ontdekten dat het nastreven van intrinsieke doelen over het algemeen positief geassocieerd was met welzijn. Dat betekent dat mensen die deze doelen nastreven, over het algemeen gelukkiger en tevredener zijn met hun leven. Bovendien vonden ze dat intrinsieke doelen negatief geassocieerd waren met onwelzijn, wat betekent dat het nastreven van deze doelen kan helpen om negatieve gevoelens en ervaringen te verminderen.

De Resultaten: Extrinsieke Doelen en Welzijn

Wat betreft extrinsieke doelen, waren de bevindingen iets gecompliceerder. Wanneer ze keken naar alle verschillende manieren waarop extrinsieke doelen kunnen worden nagestreefd, vonden ze geen significant effect op welzijn. Maar wanneer mensen voornamelijk extrinsieke doelen nastreefden, ten koste van intrinsieke doelen, vonden ze dat dit een negatieve impact had op welzijn en positief was geassocieerd met onwelzijn.

Wat voor Doelen we Kiezen Beïnvloedt ons Welzijn

De resultaten van dit onderzoek hebben belangrijke implicaties voor hoe we onze doelen en ambities kunnen vormen. Het suggereert dat het nastreven van rijkdom, roem en schoonheid, ten koste van persoonlijke groei, relaties en gezondheid, ons uiteindelijk ongelukkiger kan maken.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (0)