Ongemak als teken van progressie

Het proces van persoonlijke groei gaat vaak gepaard met het ervaren van ongemak. Dit komt doordat het meestal betekent dat we ons buiten onze comfortzone moeten begeven. Wanneer we bijvoorbeeld een nieuwe vaardigheid leren, kan dit ongemakkelijk voelen omdat het onbekend is en we mogelijk fouten maken. Ongemak is dus vaak een natuurlijk onderdeel van leren en groeien. We kunnen geneigd zijn het te zien als een noodzakelijk kwaad dat nu eenmaal bij leren hoort. Ook kan het ertoe leiden dat we leren en groeien maar liever uit de weg gaan.

Trainingen Progressiegericht Werken

Ongemak als teken van groei

Maar wat als we dit ongemak niet alleen zouden tolereren, maar actief zouden opzoeken? Het blijkt het, in plaats van een struikelblok te zijn, een krachtig signaal kan zijn van persoonlijke groei. Het actief opzoeken van ongemak kan ons helpen te herkennen dat we ons buiten onze comfortzone begeven. Dat is het gebied waar echte groei plaatsvindt. Deze erkenning kan ons motiveren om vol te houden, zelfs als de dingen moeilijk worden.

Onderzoek: Het Omarmen van Ongemak

Kaitlin Woolley en Ayelet Fishbach hebben onlangs deze opvallende benadering van persoonlijke groei onderzocht (Woolley & Fishbach, 2023). Ze stelden de vraag of het actief zoeken naar ongemak kan dienen als een teken van groei. En als je het ziet als teken van groei, neemt dan je motivatie toe? Om deze vraag te beantwoorden, hebben ze een reeks experimenten uitgevoerd. In vijf experimenten met in totaal 2.163 deelnemers bestudeerden zij verschillende gebieden van persoonlijke groei.

  • Experiment 1: Dit experiment vond plaats in een improvisatieclub genaamd “The Second City”. De studenten die deelnamen aan deze improvisatielessen kregen de opdracht om zich ongemakkelijk en onhandig te voelen. Het idee hierachter was dat deze ongemakkelijke gevoelens als teken van progressie konden worden gezien. Deze instructies werden vergeleken met typische instructies of instructies om hun vaardigheden te voelen ontwikkelen. De bevindingen toonden aan dat de studenten die de instructies kregen om ongemak te zoeken, actiever deelnamen aan de oefeningen dan degenen die de andere instructies ontvingen.
  • Experiment 2: Deelnemers werd gevraagd om over een emotionele ervaring te schrijven. Sommige deelnemers kregen de instructie om ongemak te zoeken, terwijl anderen gewoon de instructie kregen om te schrijven. De resultaten toonden aan dat degenen die het zochten, gemotiveerder waren om opnieuw te schrijven. Ook voelden zij dat ze hun doel van emotionele verwerking beter hadden bereikt.
  • Experiment 3: In dit experiment werd de bereidheid van mensen om nieuws over een gezondheidscrisis en tegenovergestelde politieke standpunten te ontvangen, getest. De bevindingen toonden aan dat mensen die ongemak zochten, ontvankelijker waren voor dit soort nieuws dan mensen die gewoon op zoek waren om te leren.
  • Experiment 4: Dit experiment testte het effect van het zoeken naar ongemak op het leren over conflicterende politieke meningen. Mensen die het zochten, bleken meer gemotiveerd om over deze meningen te leren, ongeacht of ze instructies kregen om het ongemak te herinterpreteren als een teken van progressie.
  • Experiment 5: Het vijfde experiment onderzocht het effect van het zoeken naar ongemak op de bereidheid om informatie over wapengeweld te leren. De bevindingen toonden aan dat de deelnemers meer gemotiveerd waren om over wapengeweld te lezen wanneer ze instructies kregen om het te zoeken dan wanneer ze dat niet deden.

Resultaten: De Effecten van Ongemak

De resultaten toonden aan dat het actief zoeken naar ongemak als een teken van zelfgroei de betrokkenheid motiveerde en het gevoel van doelbereiking verhoogde in vergelijking met standaardinstructies. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze effecten alleen werden waargenomen in gebieden van persoonlijke groei die direct ongemak veroorzaken.

Conclusie en Relevantie van het Onderzoek

Dit onderzoek biedt een nieuwe kijk op de rol van ongemak in persoonlijke groei en motivatie. Het suggereert dat we ongemak, in plaats van iets dat je moet vermijden, kunnen inzetten als een krachtig hulpmiddel om persoonlijke groei te stimuleren. Deze bevindingen hebben belangrijke implicaties voor hoe we persoonlijke groei benaderen, zowel op individueel als op institutioneel niveau. Door ongemak te leren zien als een teken van progressie, kunnen we onze motivatie vergroten en ons vermogen om te groeien verbeteren.

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (5)
  • Interessant (4)