Progressiegericht woordenboek


 Extrinsieke doelen:

Doelen die gericht zijn op instrumentele opbrengsten. Het bereiken van deze doelen leidt niet direct tot de bevrediging van onze basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid en is niet in zichzelf bevredigend.


Klik hier of hier om meer te lezen over Extrinsieke doelen

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Goal Contents theory, Intrinsieke doelen, Psychologische basisbehoeften, Behoeftenfrustratie, Behoeftensubstituten
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Zuiver altruïsme, Exclusieve progressienotatie, Gevoeligheid voor desinformatie, Toxische positiviteit, Giftige vragen


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.