Prosociale impact en behoeftebevrediging: sleutels tot creativiteit en innovatie

Innovatief werkgedrag speelt een belangrijke rol in het bereiken van progressie in organisaties. In dit artikel bespreek ik een studie van Papachristopoulos et al. (2023), die onderzoekt hoe psychologische basisbehoeften en prosociale motivatie creativiteit en innovatief werkgedrag (IWB) binnen organisaties beïnvloeden.

Trainingen Progressiegericht Werken

Aanleiding voor het onderzoek

De studie richtte zich op de invloed van prosociale motivatie en prosociale ìmpact op creativiteit en innovatief werkgedrag (IWB). Daarnaast keken de onderzoekers, vanuit het theoretisch kader van de zelfdeterminatietheorie de bevrediging van de psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie, verbondenheid en daarnaast aan welwillendheid, een rol speelt in het bevorderen van deze werkgerelateerde uitkomsten.

Het onderzoek

De onderzoekers verzamelden data van 528 werknemers uit Griekenland en Canada. Ze onderzochten de relaties tussen de volgende variabelen:

 

► Onafhankelijke Variabelen:

 • Prosociale Motivatie: de motivatie van individuen om handelingen te verrichten die ten goede komen aan anderen.
 • Prosociale Impact: de perceptie van individuen dat hun werkgedrag een positief effect heeft op anderen.
 • Behoeftebevrediging: Dit omvat de tevredenheid van de psychologische basisbehoeften zoals geïdentificeerd in de zelfdeterminatietheorie, waaronder:
  • Autonomie: Het gevoel van vrijwilligheid en keuzevrijheid in acties.
  • Competentie: Het gevoel van bekwaamheid en effectiviteit in interacties met de sociale omgeving.
  • Verbondenheid: Het ervaren van een gevoel van verbondenheid en hechting met anderen.
  • Welwillendheid: Een mogelijke vierde behoefte, gerelateerd aan het positief beïnvloeden van anderen.

► Afhankelijke Variabelen:

 • Creativiteit: Het genereren van originele en waardevolle ideeën.
 • Innovatief Werkgedrag (IWB): het gedrag gericht op het creëren, introduceren en toepassen van nieuwe ideeën, processen, producten of procedures binnen een werkomgeving.

Resultaten

De volgende resultaten werden gevonden:

 • Zowel prosociale motivatie als prosociale impact correleerden positief met innovatief werkgedrag en creativiteit.
 • Autonomie- en competentiebevrediging bemiddelden de relatie tussen waargenomen sociale impact en de onderzochte werkresultaten.
 • Prosociale motivatie modereerde de relatie tussen welwillendheidsbevrediging en innovatief werkgedrag.

► Deze bevindingen ondersteunen het idee dat organisaties die de initiatieven van werknemers aanmoedigen en ondersteunen om een positief verschil te maken in het leven van anderen, creativiteit en innovatief werkgedrag op het werk bevorderen. Het onderzoek benadrukte het belang van prosocialiteit op de werkvloer voor het stimuleren van innovatie en creativiteit.

Discussie en implicaties

De studie onderstreept het belang van de bevrediging van de psychologische basisbehoeften (inclusief de behoefte aan welwillendheid) voor het stimuleren van creativiteit en innovatief werkgedrag. Deze bevindingen bieden waardevolle inzichten voor organisaties die streven naar het bevorderen van een werkomgeving die creativiteit en innovatie stimuleert.

► Mensen zijn in de kern sociale wezens. Als we het gevoel hebben iets bij te dragen aan het welzijn van anderen functioneren we beter en zijn we innovatiever.

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)