Progressiegericht Opvoeden - Mozaïek van Mogelijkheden, Gwenda Schlundt Bodien (2020)Progressiegericht Opvoeden, Mozaïek van mogelijkheden is het net verschenen boek van Gwenda Schlundt Bodien, medegrondlegger van de progressiegerichte aanpak. In het boek schetst zij de vele progressiegerichte principes en technieken die bruikbaar zijn in het opvoeden van kinderen. Als je als lezer als bekend bent met de progressiegerichte aanpak zul je talloze momenten van herkenning hebben bij het lezen van dit boek. Thema’s die terugkomen in het boek zijn de psychologische basisbehoeften, de groeimindset, helpen, sturen en vele andere. Lees hieronder waarom ik het boek een aanrader vind.

Praktisch en onderbouwd

Het boek is gebaseerd op goed onderzochte wetenschappelijke inzichten maar heel praktisch van aard. Er zijn abstracties in het boek maar nergens blijft het boek hangen in abstracties. Via situatiebeschrijvingen, gespreksvoorbeeldjes, tips en lijstjes komt de onderliggende theorie goed tot leven. Ook geeft het boek geenszins een te rooskleurig beeld van de opvoedtaak. Er wordt concreet ingezoemd op allerlei uitdagingen die opvoeden voor de meeste ouders met zich meebrengt. Hoe ga je om met opstandigheid, onzekerheid of gedemotiveerdheid van je kind?

Bruikbare ideeën opdoen als ouder

Hoewel het boek al dit soort belangrijke thema’s rechtstreeks bij de kop pakt, belooft het nergens te veel. De auteur onderkent dat er geen definitieve en absolute antwoorden op alle vragen te geven zijn en nodigt de lezer uit zelf te kiezen uit de vele mogelijkheden die er zijn. Wat mij betreft zou het goed zijn als veel ouders dit boek zouden lezen. Je kunt er prachtige en bruikbare ideeën in opdoen voor hoe je je visie op opvoeden en je vaardigheden in opvoeden een mooie impuls kunt geven.

Belangrijk en uitdagend

Opvoeden is voor velen één van de belangrijkste en meest voldoening brengende dingen in het leven. Het kan ook één van de meest uitdagende en complexe taken zijn waar je als mens voor kunt staan. Maar dat opvoeden zo belangrijk is, maakt het gemakkelijker om de motivatie op te brengen om te blijven zoeken naar manieren om te leren. Dit boek is bij uitstek een manier om daar vorm aan te geven. Daarom beveel ik het van harte aan.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (11)
  • Bruikbaar (9)