Hoe ondersteunende boodschappen van docenten het effect van stressinterventies versterken

De geestelijke gezondheid van jonge mensen wordt gezien als een groeiend probleem, en helaas krijgen velen niet de hulp die ze nodig hebben. Hoewel korte, eenmalige interventies, zoals online programma’s, veelbelovend lijken, hebben ze niet altijd een blijvend effect. Een recente studie, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Texas in Austin en de Universiteit van Rochester, ging op zoek naar manieren om de effectiviteit van dergelijke interventies te vergroten (Hecht et al., 2023).

Trainingen Progressiegericht Werken

Eenmalige interventies

Eenmalige interventies, die veelal online worden toegepast, hebben aantrekkelijke kanten. Personen kunnen de interventie zelf doorlopen, op een tijdstip en plaats die ze zelf kiezen. De interventies zijn zeer gestandaardiseerd en daardoor is de kwaliteit ervan goed te garanderen. Verder zijn ze kortdurend en goedkoop. Zelfs als dit soort interventies bescheiden effecten hebben kan het nuttig en kostenefficiënt zijn ze toe te passen.

In dit onderzoek kregen studenten een korte interventie aangeboden, die hen aanmoedigde om stress in een positief licht te zien. De interventie trachtte studenten te leren dat stress hen daadwerkelijk kan helpen bij hun leerproces. Bovendien werd gekeken of ondersteunende berichten van docenten dit effect konden versterken.

Het onderzoek

Aan de studie namen 1675 studenten deel die een online sociale wetenschapscursus volgden. Studenten werden willekeurig ingedeeld om de ‘synergistische mindset’ interventie (lees meer) te ontvangen of een controleles te volgen. Naast de interventie kregen sommige studenten ondersteunende berichten die het principe van de interventie benadrukten, terwijl anderen neutrale berichten kregen.

  • De ondersteunende berichten die sommige studenten kregen waren specifiek ontworpen om de principes van de ‘synergistische mindset’ interventie te versterken. Dit betekent dat ze boodschappen bevatten die de idee bevorderden dat stress in sommige situaties heilzaam kan zijn, vooral als een stimulans voor het leerproces. Bijvoorbeeld: “Herinner je dat stress je kan helpen je te focussen en je uitdagingen te overwinnen. Het kan een teken zijn dat je leert en groeit.
  • Neutrale berichten, daarentegen, hadden geen betrekking op de mindset over stress. Ze bevatten eerder algemene statements over de cursus of studiemateriaal. Een voorbeeld van zo’n neutraal bericht zou kunnen zijn: “Zorg ervoor dat je hoofdstuk 5 van het boek hebt doorgenomen voor de volgende les.”

Het gebruik van deze twee soorten berichten was bedoeld om te testen of de specifieke bekrachtiging van het stress-mindset-principe zou leiden tot een sterker en langduriger effect van de interventie, in vergelijking met algemene of neutrale berichten.

Bevindingen

De resultaten waren veelzeggend. Direct na de interventie veranderde de perceptie van studenten over stress aanzienlijk. Er werd waargenomen dat de overtuiging dat stress altijd slecht is, afnam. Deze resultaten waren nog opvallender bij studenten die al sterk geloofden in de negatieve impact van stress.
Bij de lange termijn effecten bleek echter dat het effect van de interventie na verloop van tijd verminderde, tenzij de studenten ondersteunende berichten van hun docenten ontvingen. Wanneer de interventie werd gecombineerd met dergelijke ondersteunende berichten, nam het effect gedurende het semester zelfs toe.

Conclusie en discussie

De bevindingen benadrukken het belang van een ondersteunende omgeving bij het implementeren van kortdurende interventies. Het onderzoek toont aan dat de effectiviteit van de ‘synergistische mindset’ interventie significant wordt versterkt wanneer deze wordt gecombineerd met ondersteunende berichten van docenten.
Dit onderzoek is een essentiële stap in het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren. Door te begrijpen hoe we het effect van dergelijke interventies kunnen maximaliseren, kunnen we beter inspelen op de behoeften van studenten en hen voorzien van de gereedschappen die ze nodig hebben om met stress om te gaan. In de toekomst zou het nuttig kunnen zijn om te onderzoeken hoe andere vormen van ondersteuning, zoals peer mentoring of ouderlijke betrokkenheid, kunnen bijdragen aan het verbeteren van de geestelijke gezondheid onder jongeren.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)