Onderbrekingen verminderen de kwaliteit van je werk

Diverse auteurs hebben er de afgelopen jaren voor gepleit om tijdens je werkdag tijd te blokkeren om ongestoord te kunnen werken. Amabile & Kramer (2011) zeggen op basis van hun onderzoek dat dit een belangrijke voorwaarde is om progressie te bereiken in wat belangrijk voor je is. Newport (2016) stelt dat lang en geconcentreerd werken zonder afleidingen aan cognitief uitdagende taken leidt tot een dramatisch hogere productiviteit en tevredenheid. Onderzoek van Sophie Leroy heeft laten zien dat als je na een onderbreking weer verder gaat met je taak, er sprake te zijn van een zogenaamd aandachtsresidu. Hiermee wordt bedoeld dat je als je weer bent begonnen aan je taak, na een onderbreking, een deel van mentale energie nog besteed wordt aan waar je tijdens je onderbreking mee bezig was. Door de onderbreking is je concentratie na de onderbreking dus minder diep.

Trainingen Progressiegericht Werken

Onderbrekingen en kwaliteit

Foroughi et al. (2014) onderzochten de invloed van onderbrekingen op de kwaliteit van werk. Zij lieten 54 studenten een essay schrijven. Er waren drie condities tijdens hun experiment. Deelnemers in conditie 1 werden onderbroken tijdens het maken van een opzet van hun essay. Deelnemers in conditie 2 werden onderbroken tijdens het schrijven van het essay. Deelnemers in conditie 3 werden niet onderbroken. Het experiment werd twee keer uitgevoerd. De eerste keer kregen alle deelnemers 12 minuten om voor te bereiden en 12 minuten om te schrijven. De tweede keer kregen ze 20 minuten om voor te bereiden en 20 minuten om te schrijven.

Beide keren was de kwaliteit van de de essays significant slechter in conditie 1 en 2 dan in conditie 3 hoewel iedereen dus evenveel tijd had gehad. Mensen die onderbroken waren tijdens het schrijven schreven ook veel minder woorden. Dit laatste gold niet voor de mensen die onderbroken waren tijdens het voorbereiden.

Wat kunnen we met deze kennis?

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat onderbrekingen tijdens het werk onze concentratie en de kwaliteit van ons werk ondermijnt. Hoe kunnen we deze kennis benutten? In de eerste plaats kunnen we doen van Amabile en Newport aanbevelen. We kunnen veel baat hebben bij het creëren van omstandigheden waarin we ongestoord kunnen werken. In de tweede plaats kunnen we ervoor zorgen dat we anderen minder gemakkelijk storen als zij aan het werk zijn. In de derde plaats kunnen we als leidinggevenden anders gaan nadenken over hoe we werk structureren en wat we verwachten van mensen. Als we willen dat mensen goed en creatief werken dan moeten we de omstandigheden scheppen waarin mensen geconcentreerd, en dat betekent zonder te worden onderbroken, kunnen werken.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (2)