De percepties en gedragingen van leraren kunnen veel impact hebben op de overtuigingen, motivatie, inspanningen en prestaties van leerlingen. Een manier waarop leraren hun leerlingen beïnvloeden heeft te maken met de manier waarop ze de prestaties van hun leerlingen beoordelen. Falko Rheinberg (1980) liet zien dat sommige leraren de neiging hebben om studenten met elkaar te vergelijken – dit wordt een sociale referentienormoriëntatie genoemd (sociale RNO) – terwijl andere leraren de neiging hebben om de huidige leerprestaties van leerlingen te vergelijken met hun eerdere prestaties – dit wordt een individuele referentienormoriëntatie genoemd (individuele RNO).

Trainingen Progressiegericht Werken

Leraren met een sociale RNO hebben de neiging om de leerprestaties van hun leerlingen toe te schrijven aan stabiele causale factoren (aanleg) waarop zij ook hun lange termijn verwachtingen baseren. Hun sancties (complimenten en kritiek) baseren ze vooral op basis van of leerprestaties boven of beneden het gemiddelde van de klas ligt. Leraren met een individuele RNO hebben de neiging om leerprestaties als meer variabel te zien en zij zijn dus sensitiever voor fluctuaties in prestaties van leerlingen. Ze hebben de neiging om de leerresultaten van leerlingen toe te schrijven aan variabele oorzaken zoals inspanning en leerstrategieën. Hun sancties (complimenten en kritiek) baseren ze vooral op basis van of de prestaties van leerlingen met de tijd zijn verbeterd.

De volgende tabel (die gebaseerd was op Tabel 2 in dit artikel) vat de verschillen tussen de twee oriëntaties samen.

RNO NL

 

Onderzoek (bijv. Trudewind & Kohne, 1982; Rheinberg, 1979) heeft laten zien dat leerlingen die les hebben gekregen van leraren met een individuele RNO een afname hadden in faalangst en een toename in hun hoop op succes. Dit effect was het sterkste bij leerlingen die  in de lange range scoorden op intelligentietests. Ook voelden leerlingen zich meer aangemoedigd om actief deel te nemen in de klas wanneer hun leraar een individuele RNO had (Rheinberg & Krug, 2005).

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)