Er werd mij een vraag gesteld over vier recente artikelen die ik geschreven heb over recente onderzoek naar de kenmerken en opbrengsten van oplossingsgericht werken. Hier zijn die artikelen:

 

  1. The Solution-Focused Mindset: An Empirical Test of Solution-Focused Assumptions
  2. What Solution-Focused Coaches Do: An Empirical Test of an Operationalization of Solution-Focused Coach Behaviors
  3. Testing the Association Between Solution-Focused Coaching and Client Perceived Coaching Outcomes
  4. How the Solution-Focusedness of Coaches Is Related To Their Thriving at Work

Deze artikelen zijn nauw verbonden aan elkaar. Artikel 1 beschrijft een onderzoek dat me in staat stelde om oplossingsgerichte aannames meetbaar te maken. Ik deed dit door te laten zien dat er een relatie bestond tussen aan de ene kant hoe lang mensen al oplossingsgericht werkten en hoe intensief te oplossingsgerichte technieken gebruikten en aan de andere kant in welke mate ze het eens waren met de een set van negen assumpties.  Artikel 2 beschrijft een ander onderzoek waardoor ik een mogelijkheid ontwikkelde om oplossingsgerichte coachgedragingen meetbaar te maken.

De resultaten van onderzoeken 1 en 2 stelden me in staat om oplossingsgerichtheid te meten zonder respondenten direct te vragen naar hoe oplossingsgericht zij dachten te zijn. Ik bouwde voort op deze twee onderzoeken in onderzoek 3 en 4. In deze twee onderzoeken noemde ik noch het woord oplossingsgericht, noch bekende technieken zoals de schaalvraag en de wondervraag.

In onderzoek 3 vroeg ik respondenten (cliënten van coaches) om aan te geven welk gedrag hun coach had laten zien tijdens de coaching. Dit gaf mij een indirecte maat van de oplossingsgerichtheid van de coach. Dit onderzoek liet zien dat hoe meer coaches zich hadden gedragen in manieren die overeenstemden met de oplossingsgerichte aanpak, hoe tevredener hun cliënten waren met de opbrengsten van de coaching.

Onderzoek 4 vroeg coaches hoezeer zij het eens waren met oplossingsgerichte aannames en in welke mate zij handelden in overeenstemming met oplossingsgerichte gedragingen (opnieuw werd in dit onderzoek in het geheel niet verwezen naar het woord ‘oplossingsgericht’). Dit onderzoek liet zien dat hoe meer coaches zich gedroegen in overeenstemming met de oplossingsgerichte aannames en gedragingen hoe meer zij floreerden.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (2)