nuttig helpenInstrumentality Boosts Appreciation: Helpers Are More Appreciated While They Are Useful

Benjamin A. Converse en Ayelet Fishbach

Samenvatting: [Vertaling CV]: Wij denken dat in sociale interacties de waardering van een helper afhangt van de nuttigheid van die helper. Hoe meer gemotiveerd iemand is om een doel te bereiken, en hoe meer iemand de helper ervaart als capabel om dat te begeleiden bij dat doel, hoe meer waardering iemand zal voelen voor die helper. Vier experimenten ondersteunden deze nuttigheidsversterkings hypothese door te laten zien dat begunstigden meer waardering voelden voor hun helpers terwijl zij de hulp ontvingen dan nadat de taak was afgerond of nadat de helper niet langer nuttig werd geacht.  Dit resultaat gold zowel voor de positieve kant van waardering (dankbaarheid) en de negatieve kant (het gevoel iets verschuldigd te zijn) en ook over een range van relaties (vreemden, nieuw verkregen partners en vrienden). Dit patroon van waardering is tegenintuïtief voor helpers en er ontstaat dus een mismatch tussen het moment waarop de begunstigde waardering ervoeren en het moment waarop helpers waardering verwachtten.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)