Keuzevrijheid in hoe je wilt stoppen met roken werkt

Dat eenvoudige interventies gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie heel bruikbaar kunnen zijn voor (para)medische professionals blijkt opnieuw uit een onderzoek in Hong Kong. Onderzoekers Ho Cheung Li ea (2019) lieten in een experiment zien dat een korte en goedkope ZDT-interventie rokers beter tot stoppen kon bewegen dan een standaard aanpak.

Nog weinig bekend over effectieve interventies om stoppen te bewerkstelligen

Tot nu is er nog weinig overtuigend onderzoek over welke interventies het best kunnen worden gebruikt om rokers ertoe te bewegen om te stoppen met roken. Onderzoek uit de zelfdeterminatietheorie heeft laten zien dat de motivatie voor activiteiten in het algemeen beter is als individuen het gevoel hebben dat ze zelf hun gedrag kunnen bepalen dan wanneer ze het gevoel hebben dat hun gedrag van buitenaf wordt bepaald. Daarom wilden de onderzoekers kijken of het bieden van keuze vrijheid een goede interventiestrategie zou kunnen zijn.

Korte en goedkope ZDT-interventie: onmiddellijk of stap voor stap?

Ze deden hun onderzoek (N=1571) op spoedeisende hulp afdelingen van 4 ziekenhuizen in vier verschillende wijken in Hong Kong bij patiënten die rookten in de wachtruimte. De individuen werden random toegewezen aan de controle groep of de interventiegroep. De deelnemers in interventiegroep kregen een standaard advies (volgens het AWARD-model) plus de keuze om hun eigen schema te bepalen, ofwel onmiddellijk stoppen dan wel stap voor stap minderen. Deelnemers in de controle groep kregen een folder met uitleg plus een placebo.

Het onderzoek was longitudinaal. Er werden resultaatsmetingen gedaan na respectievelijk 1 maand, 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden. Hierbij werd zowel gebruik gemaakt van zelfrapportage als van een biochemisch gevalideerde meting van onthouding. Deze laatste meting werd gezien als het belangrijkste resultaat.

Resultaten

De onderzoekers stelden vast dat significant meer mensen in de interventiegroep dan in de controlegroep waren gestopt met roken. De onderstaande figuur laat zien dat significant meer mensen in de interventiegroep zeiden te zijn gestopt dan in de controle groep. Via biochemisch metingen kwam ook naar voren dat significant meer mensen uit de interventiegroep dan uit de controlegroep gestopt waren.

Conclusie

Je zou zeggen dat de keuze om te stoppen met roken een no-brainer is gezien wat er allemaal bekend is over hoe schadelijk roken is voor de gezondheid. Maar stoppen met roken kan enorm lastig zijn, zelfs voor mensen die weten dat het zeer gevaarlijk is. De percentages stoppers in dit onderzoek zijn natuurlijk nog aan de bescheiden kant. Maar wat belangrijk is aan deze percentages is dat iets kleins als het bieden van keuzevrijheid echt helpt bij het stoppen. En dat het effect hiervan een jaar later nog te zien is. En dat terwijl de interventie zeer kort, eenvoudig en goedkoop ($0.47 pp) was.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (1)