Interventies uit de zelfdeterminatietheorie voor de gezondheidszorg

De zelfdeterminatietheorie (ZDT) is relevant voor allerlei contexten waaronder die van de gezondheidszorg. Het benutten van interventies gebaseerd op ZDT kan helpen om gezonde gewoonten te stimuleren en ongezonde gewoonten te belemmeren. Een recente paper (Teixeira et al., 2019) presenteert een overzicht van dit soort gezondheidsbevorderende ZDT-interventies.

Werkwijze

Het doel van de studie was om classificatiesysteem van interventies op te stellen met de psychologische basisbehoeften als organiserend principe. Een team van experts stelde een een uitgebreid overzicht van 39 ZDT-interventies op, voorzien van definities en beschrijving van hun functie. Op grond van oordelen van 18 experts werd deze lijst vervolgens teruggebracht tot 21 interventies die gekoppeld werden aan de meest verwante basisbehoefte.

Het overzicht van ZDT-interventies

Hieronder staat een beknopte samenvatting van de uiteindelijke classificatie die het resultaat was van de hierboven beschreven procedure.

Interventies uit de zelfdeterminatietheorie voor de gezondheidszorg

Een uitgebreider overzicht in het Engels vind je hier.

Nut

Het nut van het gebruiken van deze interventies kun je terugzien in het onderstaande plaatje. Kort samengevat is dat nut het volgende. Door drie soorten interventies neemt de kwaliteit van de motivatie om gezond gedrag te vertonen en ongezond gedrag te vermijden toe. Die drie soorten interventies zijn: 1) het voorkomen dat de basisbehoeften gefrustreerd worden, 2) het stimuleren dat de basisbehoeften vervuld worden, 3) het in kaart brengen van interesses, waarden en doelen.

Interventies uit de zelfdeterminatietheorie voor de gezondheidszorg

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (3)
  • Interessant (0)