We worden dagelijks geconfronteerd met een enorm aanbod aan informatie. Helaas valt het vaak niet mee om die informatie allemaal goed te beoordelen? Welke informatie is goede informatie en welke informatie is misinformatie? In hoeverre bevat de informatie die je krijgt voorgeschoteld waarheden of onwaarheden/schijnwaarheden? Eén reden waarom het niet gemakkelijk is om informatie te beoordelen is dat we maar een beperkte hoeveel tijd hebben en toegang tot bronnen om de juistheid van informatie te controleren. Daarbij komt dat we door onze psychologische make-up vaak niet geneigd zijn om kritisch te controleren wat ons voorgeschoteld wordt. Daar nog bovenop komt dat er vaak hardnekkige obstakels zijn tegen het veranderen van foutieve denkbeelden. Toch is het belangrijk om te weten hoe misinformatie bestreden kan worden omdat het schadelijk kan zijn. Nieuw onderzoek van Chan et al. (2017) kan wellicht helpen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Gedetailleerd debunken van misinformatie

De onderzoekers voerden een meta-analyse uit op 20 experimenten uit 8 onderzoeksrapporten (N=6878; 52 onafhankelijke steekproeven). Deze meta-analyse was erop gericht om erachter te komen welke strategieën voor het debunken van misinformatie werken. Het onderzoek liet zien dat beknopt uitleggen dat en waarom misinformatie onjuist is tamelijk ineffectief is. Hoe gedetailleerder de debunking-boodschap is, hoe sterker het effect. Maar zelfs gedetailleerd debunken is niet genoeg om misinformatie uit te roeien. Want zelfs na gedetailleerd debunken blijft misinformatie voorleven.

Betrek het publiek bij het debunken van misinformatie

Het bestrijden van misinformatie is dus niet alleen een kwestie van goed uitleggen. De sleutel tot een effectieve bestrijding van misinformatie ligt in het betrekken van het publiek. Wat werkt is om het publiek (de ontvangers van de misinformatie) zelf redenen te laten bedenken waarom de misinformatie niet juist was.

Drie aanbevelingen

De auteurs doen drie aanbevelingen:

  1. Belicht en herhaal niet voortdurend de argumenten die de misinformatie ondersteunen.
  2. Betrek het publiek in het kritisch analyseren van de misinformatie en het genereren van tegenargumenten
  3. Verschaf het publiek nieuw bewijs waaruit de onjuistheid van de misinformatie blijkt

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (6)
  • Bruikbaar (1)