Hoe kan zelfdistantiëring helpen bij het omgaan met alledaagse tegenslag?

Zelfdistantiëring, vanuit een derdepersoonsperspectief kijken naar je eigen situatie, kan in emotionerende situaties helpen om je minder door negatieve emoties te laten meeslepen,  om meer betekenis in de lastige situatie te ervaren en om wijzere beslissingen te nemen. Dorfman et al., (2019) onderzochten hoe zelfdistantiëring kan helpen bij het omgaan met alledaagse tegenslag.

Dagboekonderzoek

Dorfman ea voerden een dagboekonderzoek gedurende vier weken (N=149). In dat dagboek reflecteerden deelnemers dagelijks op alledaagse tegenslagen die zij ervoeren. Voorbeelden van dit soort tegenslagen waren sociale conflicten, financiële tegenslagen of gezondheidsproblemen. Afhankelijk van de conditie waaraan ze toegewezen waren deden ze dit ofwel vanuit een eerstepersoonsperspectief (self-immersed) danwel vanuit een derdepersoonsperspectief (self-distanced). Ook beschreven ze welke positieve en negatieve emoties belangrijk waren in reactie op deze tegenslagen (zie de instructie die zij ontvingen).

Resultaten

Over het geheel genomen werden negatieve emoties belangrijker gevonden door de deelnemers dan positieve emoties in reactie op de alledaagse tegenslag. Bij de deelnemers die zelfdistantiëring hadden toegepast (reflecteren vanuit het derdepersoonsperspectief) werden positieve emoties geleidelijk aan belangrijker terwijl negatieve emoties even belangrijk bleven. Deze stijging van het belang van positieve emoties liep tot in de derde week. Daarna nam dit effect weer af. Bij deelnemers in de self-immersed conditie was er tijdens de studie geen verandering in het belang van negatieve en positieve emoties.

Conclusie

Het lijkt erop dat zelfdistantiëring nuttig kan zij in het omgaan met dagelijkse tegenslag. In plaats van na te denken over de situatie vanuit je eigen eerstepersoonsperspectief, zou je over de situatie na kunnen denken vanuit een observatorperspectief, een derdepersoonsperspectief. Dit zou met name kunnen helpen om iets meer positieve emoties te kunnen ontwikkelen bij het nadenken over deze situaties. Daarmee zou je een iets meer gebalanceerde emotionaliteit kunnen ontwikkelen in reactie op de tegenslag.

Laten we wel met voorzichtigheid kijken naar deze resultaten. Vooral het feit dat het effect van de zelfdistantiëring uitgewerkt begon te raken na 3 weken roept vragen op. Wat is hiervan de reden? En wat betekent het voor hoe we het beste om kunnen blijven gaan met onze alledaagse tegenslagen? Die houden namelijk niet op na 3 weken.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (0)