Wijzer kijken naar je eigen situatie door afstand te nemen

Door met afstand te kijken naar je eigen problemen, vanuit een derdepersoonsperspectief, kun je komen tot wijzere oordelen.

 

Een krachtig hulpmiddel voor het bereiken van progressie in veel situaties is de techniek van perspectiefwisselingen. Hiermee bedoel ik het kijken vanuit een derde persoonsperspectief naar de situatie. In progressiegericht coachen gebruiken we dit principe door perspectiefwisselingsvragen te stellen. Een voorbeeld van zo’n vraag is: “Waaraan zouden anderen over een tijdje kunnen merken dat je situatie beter is geworden?” In dit artikel beschrijf ik bewijs voor het motiverende effect van het visualiseren van een dergelijk derde-persoonsperspectief. In dit artikel beschrijf ik hoe je perspectiefwisselingen kunt benutten om moeilijke gesprekken voor te bereiden. Een nieuw onderzoek laat zien dat het vaak gemakkelijker is om te komen tot wijze beslissingen wanneer mensen een derde-persoonsperspectief innemen.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Derdepersoonsperspectief

Igor Grossman en Ethan Kross (2014) deden drie interessante experimenten. In het eerste experiment vroegen de onderzoekers sommige deelnemers om zich voor te stellen dat hun partner hen bedrogen had en andere deelnemers om zich voor te stellen dat hun beste vriend door zijn partner bedrogen was. Vervolgens werd aan alle deelnemers gevraagd om hun visie op deze situatie te geven. Hun antwoorden werden beoordeeld op verschillende aspecten van wijsheid zoals erkennen van de beperktheid van hun kennis, het belang van compromissen en toekomstige verandering en rekening houden met het perspectief van andere mensen. De mensen die vanuit een derdepersoonsperspectief nadachten kwamen tot wijzere antwoorden dan de mensen die vanuit hun eigen perspectief nadachten.

Zelfdistantiëring

In twee volgende experimenten legden de onderzoekers andere deelnemers dezelfde situaties voor. Sommige deelnemers werd gevraagd vanuit hun eigen perspectief te antwoorden op een aantal vragen terwijl andere deelnemers werd gevraagd om na te denken over de situatie vanuit een derdepersoonsperspectief. Met andere woorden: deze groep deelnemers werd gevraagd om afstand te nemen van zichzelf. De onderzoekers noemen deze techniek selfdistancing (zelfdistantiëring).  De mensen die vanuit dit derdepersoonsperspectief nadachten over de situatie kwamen tot wijzere oordelen. Het derde experiment liet zien dat dit effect van self-distancing even groot was voor jongere mensen als voor oudere mensen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (8)
  • Bruikbaar (4)